Xàtiva aprova l’increment d’un 36% en ajudes als clubs esportius locals

L’augment s’ha realitzat a la majoria dels clubs, però destaquen els realitzats en més d’un 300% al Club Futbol Racing Xàtiva i de voltant de més d’un 100% per als clubs Voleibol Xàtiva, Xàtiva Futbol Base, Handbol Xàtiva i Nou Basquet Xàtiva

Les subvencions municipals als clubs esportius de Xàtiva s’han incrementat un 36% durant la present legislatura, passant dels 213.000€ de 2016 als més de 290.000 en 2019, després de l’aprovació d’aquest dilluns de les ajudes per a l’exercici 2018/2019 pel Consell Esportiu Municipal. Pel que respecta al pagament d’aquestes subvencions, des de l’any 2018 s’està transferint a tots els clubs el 50% de les ajudes en febrer, donant resposta a una reivindicació històrica de les entitats esportives i permetent-los obtindre liquiditat i poder afrontar despeses bàsiques com el pagament de llicències federatives.

En xifres rodones, l’any 2016 s’entregaren 213.000€ en ajudes a entitats esportives locals; 222.400€ en 2017, 278.600€ en 2018 i 290,000 en 2019. Aquesta mesura, junt amb altres com la disposició gratuïta de les instal·lacions esportives municipals per als entrenaments dels clubs i esportistes federats, han donat resposta a un col·lectiu que a més d’esport també aporta dinamització social i econòmica a la ciutat.

L’increment de les subvencions a clubs esportius locals ha sigut considerable en la majoria d’ells, destacant en el club de Futbol Racing de Xàtiva, on l’ajuda augmenta un 306%,. Al respecte també despunten els augments realitzats al club Voleibol Xàtiva, club Xàtiva Futbol Base, club Handbol Xàtiva i club Nou Basquet Xàtiva, que s’incrementen un 158%, 140%, 124% i 75%, respectivament.

Per la seua banda, el regidor d’Esports Pedro Aldavero, ha destacat que «amb l’aprovació de l’augment d’aquestes subvencions, on hi han clubs que han vist considerablement elevades les ajudes, s’ha ficat en valor el gran treball que han fet aquests anys els diferents clubs, sent la prova els bons resultats esportius que s’han aconseguit». També ha agraït el seu treball i ha desitjat que continuen en eixa línia de treball ja que «han ficat a Xàtiva en matèria esportiva a un altíssim nivell».


En Castellà;

Xàtiva aprueba el incremento de un 36% en ayudas a los clubes deportivos locales


El aumento se ha realizado a la mayoría de los clubes, pero destacan los realizados en más de un 300% al club Fútbol Racing Xàtiva y de alrededor de más de un 100% para los clubes Voleibol Xàtiva, Xàtiva Fútbol Base, Balonmano Xàtiva y Nou Basquet Xàtiva


Actualmente los clubes y deportistas federados disponen de manera gratuita del uso de las instalaciones deportivas para los entrenamientos

Las subvenciones municipales a los clubes deportivos de Xàtiva se han incrementado un 36% durante la presente legislatura, pasando de los 213.000€ de 2016 a los más de 290.000 en 2019, después de la aprobación de este lunes de las ayudas para el ejercicio 2018/2019 por el Consejo Deportivo Municipal. Por lo que respecta al pago de estas subvenciones, desde el año 2018 se está transfiriendo a todos los clubes el 50% de las ayudas en febrero, dando respuesta a una reivindicación histórica de las entidades deportivas y permitiéndolos obtener liquidez y poder afrontar gastos básicos como el pago de licencias federativas.
En cifras redondas, en 2016 se entregaron 213.000€ en ayudas a entidades deportivas locales; 222.400€ en 2017, 278.600€ en 2018 y 290,000 en 2019. Esta medida, junto con otros como la disposición gratuita de las instalaciones deportivas municipales para los entrenamientos de los clubes y deportistas federados, han dado respuesta a un colectivo que además de deporte también aporta dinamización social y económica a la ciudad.


El incremento de las subvenciones a clubes deportivos locales ha sido considerable en la mayoría de ellos, destacando en el club de Fútbol Racing de Xàtiva, donde la ayuda aumenta un 306%,. Al respeto también despuntan los aumentos realizados al club Voleibol Xàtiva, club Xàtiva Fútbol Base, club Balonmano Xàtiva y club Nou Basquet Xàtiva, que se incrementan un 158%, 140%, 124% y 75%, respectivamente.


Por su parte, el regidor de Deportes Pedro Aldavero, ha destacado que “con la aprobación del aumento de estas subvenciones, donde hay clubes que han visto considerablemente elevadas las ayudas, se ha puesto en valor el gran trabajo que han hecho estos años los diferentes clubes, siendo la prueba los buenos resultados deportivos que se han conseguido”. También ha agradecido su trabajo y ha deseado que continúen en esa línea de trabajo puesto que «han puesto a Xàtiva en materia deportiva a un altísimo nivel».

No hay comentarios

Dejar respuesta