Xàtiva aprova les subvencions a clubs, entitats esportives i centres escolars

En 2021 es beneficiaran d’aquestes ajudes un total de 23 entitats , les quals ja han rebut el pagament del 50% per tal de poder fer front a les despeses de la temporada

La Junta de Govern Local ha aprovat aquest dilluns la concessió de les subvencions a clubs, entitats esportives i centres escolars de Xàtiva per a l’exercici 2021, que ascendeixen finalment a un total de 223.284,88 euros.

Cal destacar que el passat mes de febrer ja es va aprovar el pagament de la meitat de les subvencions a aquests clubs, entitats esportives i centres escolars, per tal de poder afrontar les despeses bàsiques esdevingudes al llarg de la temporada, amb un import de 113.709,19 euros (el 50% de la quantitat concedida i justificada per cada entitat en 2020).

Un total de 23 clubs, entitats esportives i centres escolars de la ciutat es beneficiaran d’aquestes ajudes, amb imports que van des dels 970 euros fins als 43.900, en funció de les despeses justificades.

En aquest moment, s’obri el termini per a la justificació de les subvencions i el requeriment de presentació de la documentació preceptiva, conforme a la base 7.3 d’aquestes ajudes, per tal de procedir al pagament del 50% restant, prèvia justificació abans de l’1 d’octubre de 2021.

«Valorem molt positivament aquesta aprovació perquè som conscients de les necessitats que tenen els clubs per a fer front a totes les despeses, i més en un any com aquest en que s’han hagut d’enfrontar a la pandèmia», ha manifestat el regidor d’Esports Pedro Aldavero.

No hay comentarios

Dejar respuesta