Xàtiva aprova el Pla municipal de prevenció, seguiment i control de l’absentisme escolar

Les accions es contemplen fins a 2025 i tenen l’objectiu de previndre i intervindre en cas d’absentisme o abandonament escolar

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Xàtiva ha aprovat aquesta setmana el Pla municipal de prevenció, seguiment i control de l’absentisme i abandonament escolar, el qual ha estat elaborat pel departament d’Educació en col·laboració amb altres departaments locals i amb contacte directe amb altres entitats de caràcter autonòmic com la Conselleria d’Educació i la Universitat de València.

L’absentisme escolar és un problema al què s’enfronten de forma directa i permanent els centres educatius i és un motiu de preocupació per a totes les administracions principalment per a la comunitat educativa en el seu conjunt, sent un important indicador de desprotecció infantil i risc social. Les actuacions del present pla tenen com a finalitat, per una banda, protegir el dret a l’ensenyament especialment en l’etapa obligatòria; i per altra, establir el protocol per a la prevenció i intervenció en cas d’absentisme o abandonament escolar, tot des d’una perspectiva multimodal amb una coordinació en tots els agents implicats en aquest tema.

En aquest primer any, a banda de la creació de la comissió d’absentisme social, s’ha realitzat un estudi de necessitats als centres escolars de primària i ESO a través d’una enquesta a tots els centres educatius de Xàtiva, per tal de conèixer de primera mà les característiques socials, familiars, econòmiques i culturals de l’alumnat absentista que es pot trobar a la ciutat. A més a més s’han calendaritzat una sèrie d’accions fins 2025 per tractar de donar resposta als casos d’absentisme greu que vagen apareixent, i que passen per la creació d’una pàgina web informativa, actuacions als centres prioritaris definits per intensitat d’absentisme, actuacions als IES amb un posterior segon estudi i actuacions en un període de temps de 3 a 6 anys.

No hay comentarios

Dejar respuesta