Xàtiva amplia el parc mòbil de la Policia Local amb un nou tot-terreny pick-up

Amb aquesta incorporació, ja són 14 els vehicles de què disposa la policia municipal per a serveis ordinaris i d’emergència

La regidora de Seguretat Ciutadana, Mariola Sanchis, i el comissari cap Antonio Collado, han presentat aquest matí el nou vehicle que acaba d’incorporar-se al parc mòbil de la Policia Local de Xàtiva. Es tracta d’un tot-terreny pick-up de la marca Nissan, model Navara. Amb aquesta adquisició, ja són 14 els vehicles que conformen la flota de la policia municipal; 5 cotxes i 9 motocicletes.

Tal com ha explicat la regidora Sanchis, «necessitàvem un vehicle de grans prestacions per a cobrir, de manera eficient, serveis de senyalització i assistència en cas d’emergències i catàstrofes naturals». Concretament, aquest pick-up va equipat amb un rètol lluminós per a senyalització i duu el vagó de càrrega reforçat per a poder transportar adequadament senyals, tanques, cons, balises i altres elements de senyalització viària.

El nou tot-terreny se suma a la campanya de renovació del parc mòbil. Així, Mariola Sanchis ha anunciat que «en gener de l’any que ve, iniciarem l’expedient per a la compra d’un nou vehicle híbrid, ja que tenim un compromís que ens obliga a substituir unitats antigues per unes altres més eficients des d’un punt de vista mediambiental». La regidora ha recordat que l’any passat l’Ajuntament va comprar un primer turisme híbrid i dues motocicletes per a la Policia Local. Actualment, presten servei en el cos de Policia Local de Xàtiva 2 tot-terrenys pick-up, dos turismes, un utilitari i 9 motocicletes.

Per la seua banda, el comissari cap Antonio Collado ha destacat «l’enorme sensibilitat i l’esforç econòmic que fa l’Ajuntament de cara a la millora del servei de la Policia Local». Collado ha explicat que «la complexa orografia del nostre terme i les possibles situacions d’alerta que es poden produir per causes meteorològiques fan necessari disposar de vehicles versàtils per a cobrir serveis ordinaris o d’emergència». El cap de la policia ha agraït que «les nostres autoritats prioritzen les inversions en matèria de seguretat, ja que és un dret fonamental de la ciutadania i una condició prèvia i necessària per a l’exercici dels nostres drets constitucionals».


En Castellà;

Xàtiva sigue renovando el parque móvil de la Policía Local

La concejala de Seguridad Ciudadana, Mariola Sanchis, y el comisario jefe Antonio Collado, han presentado esta mañana el nuevo vehículo que acaba de incorporarse al parque móvil de la Policía Local de Xàtiva. Se trata de un todo-terreno pick-up de la marca Nissan, modelo Navara. Con esta adquisición, ya son 14 los vehículos que conforman la flota de la policía municipal; 5 coches y 9 motocicletas.

Tal como ha explicado la concejala Sanchis, «necesitábamos un vehículo de grandes prestaciones para cubrir, de manera eficiente, servicios de señalización y asistencia en caso de emergencias y catástrofes naturales». Concretamente, este pick-up va equipado con un letrero luminoso para señalización y lleva el vagón de carga reforzado para poder transportar adecuadamente señales, vallas, conos, balizas y otros elementos de señalización vial.

El nuevo todo-terreno se suma a la campaña de renovación del parque móvil. Así, Mariola Sanchis ha anunciado que «en enero del año próximo, iniciaremos el expediente para la compra de un nuevo vehículo híbrido, ya que tenemos un compromiso que nos obliga a sustituir unidades antiguas por otras más eficientes desde un punto de vista medioambiental”. La concejala ha recordado que el año pasado el Ayuntamiento compró un primer turismo híbrido y dos motocicletas para la Policía Local. Actualmente, prestan servicio en el cuerpo de Policía Local de Xàtiva 2 todo-terrenos pick-up, dos turismos, un utilitario y 9 motocicletas.

Por su parte, el comisario jefe Antonio Collado ha destacado «la enorme sensibilidad y el esfuerzo económico que hace el Ayuntamiento de cara a la mejora del servicio de la Policía Local». Collado ha explicado que «la compleja orografía de nuestro término y las posibles situaciones de alerta que se pueden producir por causas meteorológicas hacen necesario disponer de vehículos versátiles para cubrir servicios ordinarios o de emergencia». El jefe de la policía ha agradecido que «nuestras autoridades prioricen las inversiones en materia de seguridad, ya que es un derecho fundamental de la ciudadanía y una condición previa y necesaria para el ejercicio de nuestros derechos constitucionales».

No hay comentarios

Dejar respuesta

4 × 4 =