Xàtiva albergarà una gran exposició antològica d’Artur Heras

“Sura com el desig i el destí en la memòria” ocuparà el Museu de Belles Arts de la Casa de l’Ensenyança, la capella de l’Hospital Reial, el convent de Sant Domènec i el Palau de l’Ardiaca

El dimarts es va donar a conéixer; la gran exposició que, sota el lema “Sura com el desig i el destí en la memòria”, recollirà la mostra de 50 anys de producció artística del pintor xativí Artur Heras. Una exposició comissariada per Toni Martínez que ocuparà el Museu de Belles Arts de la Casa de l’Ensenyança, la capella de l’Hospital Reial, el convent de Sant Domènec i el Palau de l’Ardiaca, des del 29 de març al 29 de maig de 2019.

L’artista ha comparegut hui en roda de premsa, acompanyat pel regidor de Cultura, Jordi Estellés i per l’alcalde Roger Cerdà, per tal d’avançar els continguts d’una exposició antològica que inclou algunes peces inèdites i en la qual l’artista ha estat treballant durant els darrers 15 mesos, tal com ha desvetllat el regidor Estellés. Per a Estellés, “estem davant d’una exposició important i una de les més destacades de les que s’han celebrat a la ciutat en els darrers anys. El fet d’ocupar quatre espais expositius dóna idea de la magnitud de l’esdeveniment”.

expo-artur-heras-3-diaridigital.esPer la seua banda, l’alcalde Roger Cerdà ha mostrat la seua alegria perquè Xàtiva albergue aquesta exposició, que ha qualificat com a “un homenatge de la seua ciutat natal” i un intent de potenciar culturalment i turística Xàtiva amb un recorregut per indrets poc coneguts, en al·lusió a la capella de l’Hospital i al Palau de l’Ardiaca. L’alcalde, després d’agrair la col·laboració de la presidència de la Generalitat Valenciana, ha manifestat que “si per alguna cosa ens han de conèixer, és per la nostra vinculació al món de l’art i la cultura”.

La mostra divideix el seu contingut en quatre espais significatius del patrimoni històric artístic de Xàtiva. Fins i tot, alguns d’ells -Palau de l’Ardiaca i Capella de l’Assumpció a l’Hospital- s’estrenen com a espai expositiu, el que confereix un especial repte tècnic a l’exposició. Tal com ha explicat Heras, l’exposició estableix “una relació entre uns contenidors que són un luxe, des del punt de vista de l’arquitectura, amb l’obra”.

expo-artur-heras-2-diaridigital.esLa Casa de l’Ensenyança acollirà la mostra Origen, amb peces al·lusives al “paisatge i paisanatge”, en paraules de l’artista, d’aquella ciutat de fa 50 anys, on s’inclouen referències als seus inicis, com ara una petita aquarel·la que va pintar sent un xiquet o altres representacions de personatges que visqueren a l’entorn del carrer Ànimes, on Heras va nàixer allà per l’any 1945 i on va romandre fins a 1957, quan es va traslladar a València amb els seus pares.

Al convent de Sant Domènec, es mostrarà Memòria, un recull d’obres de gran format que repassen algunes imatges recurrents en la llarga trajectòria d’Heras, amb una pluralitat de formes, formats i materials que respon a la seua passió creativa i curiositat intel·lectual. Per a Heras, aquest grup d’obres és “el més important en quant a format i qualitat” de l’exposició i prové, en gran mesura, d’una exposició de fa dos anys a la Nau de la Universitat de València. Per a Artur Heras, “no és que un quadre menut no puga fascinar a l’espectador, però no t’envol com una pintura gran”. L’artista reconeix que les peces que s’exposaran a Sant Domènec “guarden una relació amb l’arquitectura: cal utilitzar una escenografia com era la pintura en eixa època”.

La capella de l’Assumpció a l’Hospital Reial es transformarà en un homenatge a Alfons Roig, mestre i amic de l’artista, qui segons Heras “va simbolitzar tota una cultura de l’art contemporani”. La mostra L’amic contindrà obres relacionades amb Alfons Roig, el seu magisteri artístic i la seua vinculació amb l’ermita de Llutxent.

Finalment, el Palau de l’Ardiaca, definit per Heras com “un budell de la ciutat que ningú sap que això hi està”, albergarà la mostra RibHeras, un tribut d’un artista xativí a un altre com és Josep de Ribera l’Espanyoleto, mestre xativí del Barroc. En aquest punt, Heras ha comparat la ciutat amb el seu màxim exponent artístic: “El Palau de l’Ardiaca està molt ocult, tant ocult com està Ribera. Per què està ocult Ribera? No ho sé. Deixe la resposta en l’aire” ha dit Heras, qui ha continuat afirmant que “Xàtiva té un potencial enorme en quant a arquitectura i història. Li passa com a Ribera: és molt coneguda però està oculta”. Per al pintor, l’exposició planteja un recorregut per la ciutat que no defraudarà ningú.

El catàleg de l’exposició compta amb un text de l’escriptor Toni Cucarella “que rememora i lliga el món de la infantessa amb l’expressió pictòrica”, tal com ha dit el comissari de l’exposició, Toni Martínez.


En Castellà:

Xàtiva albergará una gran exposición antológica de Artur Heras que repasa 50 años de producción artística

«Sura com el desig i el destí en la memòria» ocupará el Museo de Bellas Artes de la Casa de la Enseñanza, la capilla del Hospital Real, el convento de Sant Domènec y el Palau de l’Ardiaca

El martes se dio a conocer la gran exposición que, bajo el lema «Sura com el desig i el destí en la memòria», recogerá la muestra de 50 años de producción artística del pintor setabense Artur Heras. Una exposición comisariada por Toni Martínez que ocupará el Museo de Bellas Artes de la Casa de la Enseñanza, la capilla del Hospital Real, el convento de Sant Domènec y el Palau de l’Ardiaca, desde el 29 de marzo al 29 de mayo de 2.019.

El artista ha comparecido hoy en rueda de prensa, acompañado por el concejal de Cultura, Jordi Estellés y por el alcalde Roger Cerdà, para avanzar los contenidos de una exposición antológica que incluye algunas piezas inéditas y en la que el artista ha estado trabajando durante los últimos 15 meses, tal y como ha desvelado el concejal Estellés. Para Estellés, «estamos ante una exposición importante y una de las más destacadas de las que se han celebrado en la ciudad en los últimos años. El hecho de ocupar cuatro espacios expositivos da idea de la magnitud del evento «.

Por su parte, el alcalde Roger Cerdà ha mostrado su alegría porque Xàtiva albergue esta exposición, que ha calificado como «un homenaje de su ciudad natal» y un intento de potenciar cultural y turísticamente Xàtiva con un recorrido por lugares poco conocidos, en alusión a la capilla del Hospital y al Palau de l’Ardiaca. El alcalde, tras agradecer la colaboración de la presidencia de la Generalitat Valenciana, ha manifestado que «si por algo nos han de conocer, es por nuestra vinculación al mundo del arte y la cultura».

La muestra divide su contenido en cuatro espacios significativos del patrimonio histórico artístico de Xàtiva. Incluso algunos de ellos -Palau de l’Ardiaca y Capilla de la Asunción en el Hospital- se estrenan como espacio expositivo, lo que confiere un especial reto técnico a la exposición. Tal como ha explicado Heras, la exposición establece «una relación entre unos contenedores que son un lujo, desde el punto de vista de la arquitectura, con la obra».

La Casa de la Enseñanza acogerá la muestra Origen, con piezas alusivas al «paisaje y paisanaje», en palabras del artista, de aquella ciudad de hace 50 años, donde se incluyen referencias a sus inicios, como una pequeña acuarela que pintó siendo un niño u otras representaciones de personajes que vivieron en el entorno de la calle Almas, donde Heras nació allá por el año 1945 y donde permaneció hasta 1957, cuando se trasladó a Valencia con sus padres.

En el convento de Sant Domènec, se mostrará Memòria, una colección de obras de gran formato que repasan algunas imágenes recurrentes en la larga trayectoria de Heras, con una pluralidad de formas, formatos y materiales que responde a su pasión creativa y curiosidad intelectual. Para Heras, este grupo de obras es «el más importante en cuanto a formato y calidad» de la exposición y proviene, en gran medida, de una exposición de hace dos años en la Nave de la Universidad de Valencia. Para Artur Heras, «no es que un cuadro pequeño no pueda fascinar al espectador, pero no te envuelve como una pintura grande». El artista reconoce que las piezas que se expondrán en Sant Domènec «guardan una relación con la arquitectura: hay que utilizar una escenografía como era la pintura en esa época».

La capilla de la Asunción en el Hospital Real se transformará en un homenaje a Alfons Roig, maestro y amigo del artista, quien según Heras «simbolizó toda una cultura del arte contemporáneo». La muestra L’amic contendrá obras relacionadas con Alfons Roig, su magisterio artístico y su vinculación con la ermita de Llutxent.

Finalmente, el Palau de l’Ardiaca, definido por Heras como «una tripa de la ciudad que nadie sabe que está ahí», albergará la muestra RibHeras, un tributo de un artista setabense a otro como es José de Ribera el Españoleto, maestro setabense del Barroco. En este punto, Heras ha comparado la ciudad con su máximo exponente artístico: «el Palau de l’Ardiaca está muy oculto, tan oculto como está Ribera. ¿Por qué está oculto Ribera? No lo sé. Dejo la respuesta en el aire” ha dicho Heras, quien ha continuado afirmando que «Xàtiva tiene un potencial enorme en cuanto a arquitectura e historia. Le pasa como Ribera: es muy conocida pero está oculta”. Para el pintor, la exposición plantea un recorrido por la ciudad que no defraudará a nadie.

El catálogo de la exposición cuenta con un texto del escritor Toni Cucarella «que rememora y liga el mundo de la infancia con la expresión pictórica», tal como ha dicho el comisario de la exposición, Toni Martínez.

No hay comentarios

Dejar respuesta