Xàtiva adquireix un nou marcador electrònic per al camp de futbol de la Murta

Publicades en el Tauló d’Anuncis les bases de les subvencions esportives per al proper exercici 2021

L’Ajuntament de Xàtiva ha adjudicat el subministrament per a l’adquisició d’un marcador electrònic per al camp de futbol de la Murta, atès que el marcador existent no funcionava des de fa alguns mesos.

L’adjudicació, que s’ha realitzat mitjançant contracte menor, s’ha realitzat a l’empresa Ledkron per un import total de 5.687 euros, la qual procedirà a la instal·lació del mateix.

Aquest marcador complirà una sèrie de requisits com ara ser de color negre, tenir un frontal de policarbonat, dígits amb llum led d’alta lluminositat, distància visual de 200 metres, puntuació fins a 99 i quatre dígits de cronometre ascendent amb ajust final de temps i un dígit per a marcar les parts del partit.

D’aquesta manera, es tornarà a posar en funcionament el servei de cronometratge durant els diferents partits que se celebren en aquesta instal·lació esportiva al llarg del cap de setmana.

Subvencions esportives 2021

D’altra banda, la Junta de Govern Local ha aprovat la convocatòria anual de subvencions destinades a clubs, associacions esportives i centres escolars de Xàtiva per a l’exercici 2021, que s’han publicat al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.

Aquestes ajudes són un instrument de foment de l’associacionisme i promoció de l’esport dels Clubs, entitats esportives i centres escolars de Xàtiva, i tenen com a finalitat donar suport i fomentar les activitats esportives i el funcionament d’aquestes.

Hi haurà quatre línies de subvenció diferenciades: per una banda clubs, associacions esportives i centres escolars inscrits participants i organitzadors en la fase municipal dels XXXIX Jocs Esportius; ajudes a clubs i associacions en categories nacionals; activitat esportiva i social dels clubs i associacions esportives de Xàtiva; i per últim participació o inscripció oficial en campionats d’Espanya i/o en campionats internacionals d’esportistes fins a 18 anys.

Podran sol·licitar la subvenció tots els clubs, associacions esportives i altres entitats ciutadanes que complisquen els requisits estipulats a les bases i serà necessari per a optar a les mateixes haver justificat l’ajuda concedida, si escau, de l’any anterior.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 10 dies naturals, a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València, i la Junta de Govern Local de l’Ajuntament concedirà la subvenció i el primer pagament del 50%, en base a la quantitat concedida i justificada en l’exercici 2020.

No hay comentarios

Dejar respuesta