Xàtiva adjudica les obres de l’últim tram del camí d’accés a l’ermita de Sant Josep

L’actuació, amb una inversió de 18.000 euros de fons propis, completarà la reparació del paviment que ja es va iniciar el passat 2019

L’Ajuntament de Xàtiva ha licitat la segona i última fase de les obres de reparació del camí d’accés a la part posterior de l’ermita de Sant Josep, des de la Rinconada del Collar de la Coloma, el qual ja va ser reparat en algun dels trams el passat mes de novembre de 2019.

L’actuació, que suposarà una inversió de 18.000 euros amb recursos propis de l’Ajuntament, consisteix en la reposició del mateix tipus de paviment de pedra vista, amb les voreres laterals també de pedra natural per tal d’acabar amb les repetides millores puntuals de parts degradades.

«D’aquesta manera completarem les obres que es van iniciar el passat any 2019, i al mateix temps comencem a estudiar les millores a realitzar en l’accés a l’ermita de Sant Josep des de l’altra banda, a través del Bellveret», ha manifestat el regidor d’Obres Públiques, Ignacio Reig.


En Castellà:

El Ayuntamiento de Xàtiva adjudica las obras del último tramo del camino de acceso a la ermita de Sant Josep

La actuación, con una inversión de 18.000 euros de fondos propios, completará la reparación del pavimento que ya se inició el pasado 2019

El Ayuntamiento de Xàtiva ha licitado la segunda y última fase de las obras de reparación del camino de acceso a la parte posterior de la ermita de Sant Josep, desde la Rinconada del Collar de la Paloma, el cual ya fue reparado en alguno de los tramos el pasado mas de noviembre de 2019.

La actuación, que supondrá una inversión de 18.000 euros con recursos propios del Ayuntamiento, consiste en la reposición del mismo tipo de pavimento de piedra vista, con las aceras laterales también de piedra natural para acabar con las repetidas mejoras puntuales de partes degradadas.

«De este modo completaremos las obras que se iniciaron el pasado año 2019, y al mismo tiempo empezamos a estudiar las mejoras a realizar en el acceso a la ermita de Sant Josep desde la otra parte, a través del Bellveret», ha manifestado el concejal de Obras Públicas, Ignacio Reig.

No hay comentarios

Dejar respuesta

diez − 8 =