Vallés s’adhereix al Fons Valencià per la Solidaritat

Actualment, el Fons Valencià suma un total de 142 entitats locals sòcies de la Comunitat Valenciana, de les quals 133 són ajuntaments i 9 mancomunitats

El 74% dels ajuntaments de la Costera formen part del Fons, els quals representen al 96% de la població total de la comarca

Vallés, 18 d’abril de 2023.- L’Ajuntament de Vallés ha aprovat, i per unanimitat del plenari municipal, l’adhesió al Fons Valencià per la Solidaritat, l’entitat municipalista que aglutina els esforços i recursos d’ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana, i els dedica a erradicar la pobresa i treballar per la igualtat d’oportunitats mitjançant la cooperació internacional i l’educació per al desenvolupament. Vallés ha designat com a representants de l’ajuntament al Fons a l’alcalde José Javier Sisternes i al regidor José Manuel Climent, com a titular i suplent respectivament.

El municipi de la Costera, amb l’alta com a soci al Fons Valencià, manifesta la seua voluntat de contribuir des de l’àmbit local valencià al desenvolupament de països del sud i fer-ho des de l’enfortiment de la cooperació descentralitzada i del moviment municipalista, sent conscient de la seua transcendència en la construcció d’una societat més humana, justa, sostenible i democràtica. L’Ajuntament de Vallés assumeix, per tant, el compromís de dotar pressupostàriament una partida anual per a projectes de cooperació internacional i d’educació al desenvolupament a realitzar mitjançant el Fons Valencià.

Amb la incorporació de la localitat valenciana de Vallés, el Fons Valencià per la Solidaritat augmenta el nombre de socis a 142, sent d’aquests 133 ajuntaments i 9 mancomunitats de la Comunitat Valenciana, continuant amb la tendència d’increment de socis. També s’incrementa la presència al Fons d’entitats locals de la Costera, sent el 74% de les localitats de la comarca (Xàtiva, Canals, l’Alcúdia de Crespins, Moixent, la Llosa de Ranes, Vallada, el Genovés, la Font de la Figuera, Barxeta, Montesa, Llocnou d’en Fenollet, Novetlè, Cerdà i Vallés) -les quals representen al 96% de la població- les que formen part de l’associació municipalista per la solidaritat, així com la Mancomunitat de La Costera-La Canal

La vicepresidenta del Fons i regidora de l’Ajuntament de Canals, Verònica Ferri, ha expressat la seua satisfacció per l’adhesió de Vallés “que consolida el creixement del Fons a la comarca de la Costera i reforça el compromís del municipalisme valencià solidari per un desenvolupament socioeconòmic humà, just i sostenible dels països empobrits”. Per la seua banda, l’alcalde de Vallés, José Javier Sisternes, ha incidit en el fet que l’adhesió al Fons Valencià és la materialització del caràcter solidari del seu municipi i del seu veïnat, així com del compromís que aquest té amb la societat i amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

El Fons Valencià per la Solidaritat, l’associació per la cooperació internacional i l’educació per al desenvolupament dels ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana

El Fons Valencià és l’associació d’entitats locals de la Comunitat Valenciana que té com a objectius realitzar i finançar projectes de cooperació internacional i d’educació per al desenvolupament, amb les aportacions econòmiques que cada any fan els seus socis (ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana). Actualment, el Fons compta amb 142 entitats locals valencianes sòcies (133 ajuntaments i 9 mancomunitats) i concentra les seues actuacions de cooperació descentralitzada a l’Equador, Bolívia i el Salvador, així com en països en situacions d’emergència. Així mateix, realitza projectes de sensibilització cap a un desenvolupament humà, equitatiu, just i sostenible entre la població de les entitats locals sòcies del Fons, i a la ciutadania valenciana en general.

La relació entre els municipis del sud i el Fons ve donada per la participació municipalista i descentralitzada en polítiques de cooperació per al desenvolupament social i econòmic, amb la col·laboració en projectes nascuts de les necessitats concretes i locals, i sol·licitats pels mateixos municipis o a través de contraparts, com ara les ONGD. La participació en els projectes de cooperació sempre té com a objectius, de totes les parts col·laboradores, el respecte cap a la cultura local i l’absorció mútua de coneixements i experiències.

No hay comentarios

Dejar respuesta