Vallada emprèn la redacció del primer Pla de Responsabilitat Social municipal

·       El projecte de sostenibilitat estarà en vigor en els anys 2023 a 2027

·       El document potenciarà el Desenvolupament Sostenible del municipi

L’Ajuntament de Vallada ha començat a elaborar un Pla Estratègic de Responsabilitat Social que li permetrà establir un marc de referència per al desenvolupament sostenible de la localitat, integrant els principis i criteris establits sobre la matèria. Els beneficis específics de l’aplicació del Pla es marquen tant a curt com a mitjà i llarg termini, tenint vigència fins l’any 2027.

El document, en el qual s’establiran les accions a seguir en matèria de Responsabilitat Social Municipal, incorporarà el compromís amb projectes en àmbit social, econòmic i mediambiental amb base d’un diagnòstic previ que analitze la situació de la Responsabilitat Social a Vallada.

Aquest instrument tindrà una repercussió en la població del municipi ja que promourà les bones pràctiques i la Responsabilitat Social entre els diferents grups d’interès. Així mateix, permetrà a Vallada avançar considerablement amb la integració de les metes que s’estableixen en l’Agenda 2030 i adaptar-se al marc normatiu vigent.

No hay comentarios

Dejar respuesta