El TSJCV dóna la raó a Xàtiva sobre la plusvàlua del Centre Comercial Plaza Mayor

L’empresa havia interposat un recurs pel pagament en 2014 de més de 635.000 euros a l’Ajuntament de Xàtiva

El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha donat la raó a l’Ajuntament de Xàtiva en relació a la plusvàlua que aquest ajuntament va cobrar el passat any 2014 per la transmissió del centre comercial Plaza Mayor. En aquell moment es va generar una plusvàlua de 635.127 euros que l’empresa transmissora va portar més tard a la via judicial. Finalment, tres anys després, el recurs que van presentar ha estat desestimat.

L’empresa reclamava les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) per import de 635.127 euros que es correspondrien a la transmissió de quatre finques en les que es va construir el centre comercial de Xàtiva, demanda que el Tribunal Superior considera no acreditada.

«Es tracta d’una bona notícia per a la ciutat perquè en cas de prosperar el recurs d’apelació de l’empresa havera suposat retornar els diners ingressats en 2014, generant així un nou forat en les arques públiques. Per una vegada, hem tingut sort», ha manifestat el regidor d’Economia i Hisenda de Xàtiva, Ignacio Reig.

Precisament en el plenari del passat dissabte, la corporació municipal va aprofitar a petició del regidor per a felicitar als treballadors d’IBI i plusvàlua de l’Ajuntament de Xàtiva per la seua diligència en defensa de l’interès públic i l’adequada meritació d’aquesta plusvàlua, que finalment ha esdevingut en una sentència favorable per a l’Ajuntament. «Era un tema jurídic d’especial importància en el que finalment se’ns ha donat la raó, i per això crec que era just felicitar-los per la seua tasca», ha explicat Reig.


En Castellà:

El TSJCV da la razón a Xàtiva sobre la plusvalía del Centro Comercial Plaza Mayor

La empresa había interpuesto un recurso por el pago en 2014 de más de 635.000 euros al Ayuntamiento de Xàtiva

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha dado la razón al Ayuntamiento de Xàtiva en relación a la plusvalía que este ayuntamiento cobró el pasado año 2014 por la transmisión del centro comercial Plaza Mayor. En aquel momento se generó una plusvalía de 635.127 euros que la empresa transmisora llevó más tarde a la vía judicial. Finalmente, tres años después, el recurso que presentaron ha sido desestimado.


La empresa reclamaba las liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) por importe de 635.127 euros que se corresponderían a la transmisión de cuatro fincas en las que se construyó el centro comercial de Xàtiva, demanda que el Tribunal Superior considera no acreditada.


«Se trata de una buena noticia para la ciudad porque en caso de prosperar el recurso de apelación de la empresa hubiera supuesto devolver el dinero ingresado en 2014, generando así un nuevo agujero en las arcas públicas. Por una vez, hemos tenido suerte», ha manifestado el concejal de Economía y Hacienda de Xàtiva, Ignacio Reig.


Precisamente en el pleno del pasado sábado, la corporación municipal aprovechó a petición del regidor para felicitar a los trabajadores de IBI y plusvalía del Ayuntamiento de Xàtiva por su diligencia en defensa del interés público y el adecuado devengo de esta plusvalía, que finalmente ha derivado en una sentencia favorable para el Ayuntamiento. «Era un tema jurídico de especial importancia en el que finalmente se nos ha dado la razón, y por eso creo que era justo felicitarlos por su tarea», ha explicado Reig.

No hay comentarios

Dejar respuesta