S’obri el termini per sol·licitar les ajudes a l’escolarització de l’alumnat de 0 a 3 anys

La Conselleria d’Educació ha publicat les bases per a les ajudes a l’escolarització dels xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys, el que es coneix com a «abonament infantil».

El termini d’admissió de les sol·licituds finalitza el proper 21 de juny i les ajudes es tramiten directament als centres d’Infantil autoritzats per la Conselleria: Agates, El Corro, Betania, Trisol i Ninos. Cal recordar que per al curs 2018/2019 tan sols existirà aquesta convocatòria i que per a poder sol·licitar l’ajuda els xiquets i xiquetes han d’estar matriculats.

Les ajudes s’atorgaran en funció de la renda familiar i les quantitats oscil·laran, segons l’edat de l’alumne, entre un mínim de 70 euros i un màxim de 200 euros mensuals. Excepcionalment, el termini no s’aplicarà en cas d’alumnat fill o filla de víctima de violència de gènere.

La sol·licitud està a disposició de les famílies a la pàgina web https://sede.gva.es i inclou l’autorització per a que la tramitació la realitze el mateix centre educatiu, En la sol·licitud ha d’indicar-se el nombre de persones de la unitat familiar i amb la documentació perceptiva i signada deurà entregar-se al centre escollit.

En cas d’haver rebut l’ajuda en l’any anterior i no haver variat la situació familiar, sols haurà de presentar-se la sol·licitud, mentre que en el cas de presentar la sol·licitud en més d’un centre la matrícula no serà efectiva fins que no es subsane la incidència.

«Els beneficis de proveir amplis i bons serveis d’atenció a la primera infància són molts, i afecten aspectes tan diversos com ara la conciliació de la vida laboral i familiar, el desenvolupament psicoafectiu dels xiquets i xiquetes, l’equitat en les seues oportunitats educatives futures o la generació d’ocupació», ha explicat la regidora d’Educació Amor Amorós, qui ha afegit que «Tot i no tractar-se d’uns serveis universals ni obligatoris, les evidències recents posen l’accent en el caràcter fonamental de l’atenció a la primera infància destacant la important aportació que tenen aquest serveis educatius, especialment a partir del primer any».

Amorós ha afegit també que es tracta «d’un dret dels infants a rebre una atenció educativa primerenca de qualitat i reconèixer així la professionalitat dels centres autoritzats de la ciutat per la seua qualitat educativa».

No hay comentarios

Dejar respuesta

tres × 1 =