S’obri el termini de subvencions per a associacions veïnals de Xàtiva

Es destinaran 5.000 euros i el termini per presentar les sol·licituds va del 16 al 30 de setembre

La Junta de Govern Local de Xàtiva ha aprovat les bases de convocatòria de les subvencions destinades a les Associacions veïnals i el foment de la participació ciutadana, amb una partida pressupostària dotada de 5.000 euros.

Les activitats i projectes que es subvencionaran hauran d’estar necessàriament adreçades a la població en general i destinades a fomentar la implicació i la participació ciutadana a Xàtiva. Amb eixe motiu, es valoraran qüestions com la perspectiva de gènere, el treball realitzat pel moviment veïnal amb població infantil i juvenil, les activitats formatives, els projectes interassociatius o l’ús del valencià en la difusió de les activitats proposades.

Amb aquesta convocatòria de subvencions, l’Ajuntament de Xàtiva vol reconèixer el treball i els projectes realitzats per l’associacionisme veïnal en relació a la millora dels barris de la ciutat. A més a més, des de la pròpia regidoria de Participació Ciutadana s’han organitzat atencions directes amb les associacions de veïns i veïnes per tal de facilitar la presentació de les sol·licituds.

Les bases d’aquesta subvenció es poden consultar al Portal de Transparència de l’Ajuntament de Xàtiva, o bé adreçant-se al Departament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Xàtiva al correu participacio@ayto-xativa.es o al telèfon 96 228 98 47.

El termini establert a les bases per poder presentar sol·licituds serà del 16 al 30 de setembre de 2019.
«Una de les tasques fonamentals importants per als diferents ajuntaments és el foment de la participació dels seus veïns, per això és necessari ajudar a les associacions veïnals de la nostra ciutat», ha explicat la regidora de Participació, Lena Baraza, qu ha afegit que «les associacions són el cor de la ciutadania, i per això és tan important que puguen augmentar la seua representativitat en la ciutat.


En Castellà:

Se abre el plazo de subvenciones para asociaciones vecinales y el fomento de la participación

Se destinarán 5.000 euros y el plazo para presentar las solicitudes va del 16 al 30 de septiembre

 La Junta de Gobierno Local de Xàtiva ha aprobado las bases de convocatoria de las subvenciones destinadas a las Asociaciones vecinales y de fomento de la participación ciudadana, con una partida presupuestaria dotada de 5.000 euros.


Las actividades y proyectos que se subvencionarán tendrán que estar necesariamente dirigidas a la población en general y destinadas a fomentar la implicación y la participación ciudadana en Xàtiva. Con ese motivo, se valorarán cuestiones como la perspectiva de género, el trabajo realizado por el movimiento vecinal con población infantil y juvenil, las actividades formativas, los proyectos interasociativos o el uso del valenciano en la difusión de las actividades propuestas.

Con esta convocatoria de subvenciones, el Ayuntamiento de Xàtiva quiere reconocer el trabajo y los proyectos realizados por el asociacionismo vecinal en relación a la mejora de los barrios de la ciudad. Además, desde la propia concejalía de Participación Ciudadana se han organizado atenciones directas con las asociaciones de vecinos y vecinas para facilitar la presentación de las solicitudes.

Las bases de esta subvención se pueden consultar en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Xàtiva, o bien dirigiéndose al Departamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Xàtiva al correo participacio@ayto-xativa.es o al teléfono 96 228 98 47.


El plazo establecido en las bases para poder presentar solicitudes será del 16 al 30 de septiembre de 2019.


«Una de las tareas fundamentales importantes para los diferentes ayuntamientos es el fomento de la participación de sus vecinos, por eso es necesario ayudar a las asociaciones vecinales de nuestra ciudad», ha explicado la regidora de Participación, Lena Baraza, quien ha añadido que «las asociaciones son el corazón de la ciudadanía, y por eso es tan importante que puedan aumentar su representatividad en la ciudad.

No hay comentarios

Dejar respuesta

4 × uno =