S’inicien les obres d’interconnexió de col·lectors a la plaça Espanyoleto

L’operació suposarà una inversió de 20.000 euros amb recursos propis i té una durada estimada de dues setmanes

 L’Ajuntament de Xàtiva ha iniciat les obres d’interconnexió de col·lectors a la Plaça Espanyoleto, que suposaran una inversió de 20.000 euros de recursos propis i que està realitzant l’empresa Proena.

L’actuació es basa en la connexió de dos col·lectors com són el de Barranc del Castell i el de la Plaça la Bassa, completant una infraestructura que a partir d’ara es trobarà plenament operativa. Totes les aigües procedents del Castell estaran canalitzades cap a la Baixada de l’Estació i el col·lector que hi ha front a l’estació RENFE.

Cal recordar que els episodis de pluges dels passats mesos van provocar un enfonsament del paviment a la Plaça Espanyoleto. Després de realitzar els pertinents sondatges del sòl, es va demostrar la necessitat de completar aquesta infraestructura de forma adequada i immediata.

Per a tal fi, es col·locaran canonades d’alta capacitat per tal d’evitar que les aigües pluvials danyen la Baixada de la Plaça la Bassa, enclavament que tradicionalment ha estat un punt conflictiu ja que arreplega el torrent de les aigües procedents de la part alta de la ciutat, i per on tradicionalment baixava un barranc exterior a la muralla.

«Degut a les pluges ens vam adonar que hi havia una necessitat de completar eixa interconnexió del clavegueram que poguera portar totes les aigües de pluja que baixen del barranc del Castell fins el col·lector de la Baixada de l’Estació», ha explicat el regidor d’Obres Ignacio Reig, qui ha manifestat a més que s’espera que el termini d’execució no supere el període de dues setmanes.


En Castellà:

Se inician las obras de interconexión de colectores en la plaza Espanyoleto

La operación supondrá una inversión de 20.000 euros con recursos propios y tiene una duración estimada de dos semanas

El Ayuntamiento de Xàtiva ha iniciado las obras de interconexión de colectores en la Plaza Espanyoleto, que supondrán una inversión de 20.000 euros de recursos propios y que está realizando la empresa Proena.


La actuación se basa en la conexión de dos colectores como son el de Barranco del Castell y el de la Plaza la Bassa, completando una infraestructura que a partir de ahora se encontrará plenamente operativa. Todas las aguas procedentes del Castell estarán canalizadas hacia la Bajada de la Estación y el colector que hay frente a la estación RENFE.
Hay que recordar que los episodios de lluvias de los pasados meses provocaron un hundimiento del pavimento en la Plaza Espanyoleto. Después de realizar las pertinentes catas del suelo, se demostró la necesidad de completar esta infraestructura de forma adecuada e inmediata.


Para tal fin, se colocarán cañerías de alta capacidad para evitar que las aguas pluviales dañen la Baixada de la Plaza la Bassa, enclave que tradicionalmente ha sido un punto conflictivo puesto que recoge el torrente de las aguas procedentes de la parte alta de la ciudad, y por donde tradicionalmente bajaba un barranco exterior a la muralla.


«Debido a las lluvias nos dimos cuenta de que había una necesidad de completar esa interconexión del alcantarillado que pudiera llevar todas las aguas de lluvia que bajan del barranco del Castell hasta el colector de la Baixada de la Estación», ha explicado el concejal de Obras Ignacio Reig, quien ha manifestado además que se espera que el plazo de ejecución no supere el periodo de dos semanas.

No hay comentarios

Dejar respuesta