Sanitat oferirà 4.507 places d’ocupació pública en 2023

  • La Mesa Sectorial de Sanitat ha aprovat l’OPO 2023 i els projectes de decret de regulació dels efectes en matèria de personal de l’extinció de les concessions dels departaments de salut de Dénia i Manises
  • En l’OPO 2023 s’inclouen les 1.300 places que van quedar desertes en els anteriors processos d’estabilització
  • El personal dels dos departaments s’integrarà en el Sistema Públic Sanitari i passarà a ser gestionat per la Conselleria de Sanitat

La Mesa Sectorial de Sanitat ha aprovat l’Oferta d’Ocupació Pública de 2023, en la qual es preveuen 4.507 places d’ocupació pública que la Conselleria de Sanitat publicarà en el marc d’esta oferta.

Esta oferta inclou 1.300 places estatutàries que en els anteriors processos d’estabilització van quedar desertes. 1.155 d’estes places són d’infermeres o infermers, 18 són places de metges d’urgències hospitalàries i 127 de tècnics especialistes en radiodiagnòstic.

A més, en esta OPO s’incorporen 1.982 places, 1.853 de les quals són places estatutàries i 129 són llocs funcionarials de gestió sanitària.

Finalment, 1.225 del total de places oferides són places estatutàries que es reserven per a la promoció interna de personal fix de diverses categories.

Així mateix, la Mesa Sectorial de Sanitat ha aprovat també una nova relació de llocs de treball (RPT), amb la finalitat d’incloure-hi els nous llocs i que quede reflectit tot el personal funcionari gestionant per la Conselleria de Sanitat en l’RPT. D’esta manera, es garantix que eixos llocs puguen ser inclosos en les ofertes d’ocupació pública i en convocatòries de provisió per a cobrir-les amb caràcter definitiu.

Personal dels departaments Dénia i Manises

D’altra banda, la Mesa Sectorial de Sanitat ha aprovat els projectes de decret del Consell, de regulació en matèria de personal dels efectes de l’extinció del contracte de gestió de servici públic per concessió dels departaments de salut de Dénia i Manises, en el moment en què passen a ser gestionats per la Conselleria de Sanitat després de la fi dels contractes amb les concessions.

De fet, el contracte amb la concessionària que gestiona el Departament de Salut de Dénia finalitza el 31 de gener de 2024 i el que gestiona el Departament de Salut de Manises acaba el pròxim 6 de maig de 2024.

Per tant, l’endemà de les dos dates, el personal dels dos departaments s’integrarà en el Sistema Públic Sanitari amb la figura de personal laboral a extingir, i passarà a ser gestionat per la Conselleria de Sanitat.

No hay comentarios

Dejar respuesta