Sanchis: «Cobrir la plaça d’intendent principal de la Policia Local és una obligació legal»

Després de que José Luis Morales, delegat del sindicat de policies i bombers SPPLB, es personara aquesta setmana a l’Ajuntament de Xàtiva amb la finalitat de presentar un recurs per impugnar les bases de la borsa de treball per a la plaça d’intendent de la Policia Local, la regidora responsable, Mariola Sanchis ha insistit en que «la impugnació a les bases de qualsevol procés de selecció de personal és un dret que assisteix a la ciutadania i és, per tant, completament respectable». Això no obstant, «al voltant d’aquesta situació s’han manifestat una sèrie d’inexactituds» que la regidora  ha cregut convenient aclarir.

Segons Sanchis, la plaça d’Intendent Principal estava creada amb anterioritat i dotada pressupostàriament. En canvi, aquesta plaça està vacant durant anys. L’oficial que ocupa la plaça d’Intendent, el segon comandament en l’escalafó, està apartat del servei durant 20 anys. La regidora explica que «la llei ens obliga a tenir un intendent principal dirigint la Policia Local i aquest és l’objectiu del procés. La convocatòria de la borsa de treball estableix que la persona que opte al càrrec d’Intendent Principal siga titulat superior i funcionari de carrera, perquè és la millor garantia objectiva d’assegurar la qualificació requerida per al lloc. En canvi, hem estat 16 anys amb un oficial ocupant la plaça de cap de la policia de manera interina. Crida l’atenció que en tot aquest temps el sindicat SPPLB no haja qüestionat aquesta situació irregular».

«No estem d’acord – continua Sanchis- amb les desqualificacions emeses sobre el procés de selecció. No es pot dir que hi ha obscurantisme quan es tracta d’un procés públic i obert, publicat al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, al BOP i a la web municipal». El procés de millora d’ocupació, que és completament respectuós amb la legalitat vigent, compleix amb tots els requisits d’accés a la funció pública. El fet de triar aquesta modalitat es basa en què és la manera més ràpida de solucionar aquesta mancança. «Si s’opta per aquest tipus de procés és per cobrir la plaça en menys de tres mesos, ja que la ciutat té problemes que necessiten solució sense esperar més temps ja», creu la regidora. El procés ve avalat per un informe de la de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, firmat pel seu director general, José Mª Ángel.

El tribunal que farà la selecció de personal està format únicament i exclusiva per funcionaris de carrera. En formen part 3 intendents principals, un per cada província de la Comunitat. Un d’aquestos intendents principals ha estat a proposta de l’Agència Valenciana i 2 a proposta de l’Ajuntament. A més, hi ha quatre funcionaris de carrera de l’Ajuntament de Xàtiva. Es tracta d’un procés que ofereix totes les garanties de compliment dels requisits d’accés a la funció pública. Res que veure amb un nomenament directe d’interinatge.

La plantilla de la Policia Local de Xàtiva està formada per 56 agents. En cada torn sempre ha d’haver com a mínim 5 o 6 policies. Si hi ha hagut setmanes que tan sols hi havia tres policies per torn «és una circumstància que haurà d’explicar el responsable d’organitzar els torns». D’altra banda, des de l’equip de govern no s’entén que un cos d’importància vital per al funcionament de la ciutat com és el de la Policia Local, amb aquest volum d’efectius, li falte la principal peça de l’operatiu que és la plaça d’Intendent Principal i que quan s’inicia un procés públic per cobrir eixa vacant es genere una considerable resistència al canvi.

No hay comentarios

Dejar respuesta