Ruth Usó destaca el paper fonamental dels centres de salut pública en la prevenció i control de malalties

• La directora general de Salut Pública, Ruth Usó, s’ha reunit amb els professionals de les sis unitats del centre de Salut Pública de Xàtiva
• Altres funcions essencials d’estos centres són la promoció de la salut i la participació ciutadana en l’atenció sanitària
• El departament de salut Xàtiva-Ontinyent té constituïts ja catorze consells de salut bàsics

Xàtiva (24.05.24). La directora general de Salut Pública, Ruth Usó, ha manifestat «el paper fonamental dels centres de salut pública en la prevenció i control de malalties, programes de Promoció de la salut, així com en la participació ciutadana en l’atenció sanitària”. Així mateix, ha destacat el treball realitzat pels seus professionals durant la pandèmia, “tant en el control epidemiològic, com en la distribució i control de les vacunes”.

Ruth Usó ha realitzat estes declaracions després de la seua visita al centre de Salut Pública de Xàtiva, on ha mantingut una trobada amb els seus professionals, els que li han transmés els últims resultats de les set unitats amb què este centre presta els seus servicis a la ciutadania.

En el centre sebatense treballen cinquanta professionals (facultatius, infermeria, personal tècnic i administratius) en sis unitats. Entre elles, se troba la Unitat d’Epidemiologia, Vigilància i Informació de salut pública que manté un constate control i vigilància epidemiològica de les malalties de declaració obligatòria. Una altra unitat és la d’Informació per a la Salut Pública, que estudia determinants de salut, estudis de mortalitat i l’estat en general de salut de la població.

Altres és la de Promoció i Educació per a la Salut, que atén la gestió i informació sobre vacunes i programes per a la població en edat escolar. La Salut Laboral també s’aborda en una unitat específica que s’encarrega d’estudiar les malalties professionals, la vigilància i el control de productes químics d’ús professional entre altres.

En la unitat de Seguretat Alimentària es du a terme el control oficial dels aliments que s’elaboren, emmagatzemen, distribuïxen, envasen i consumixen en els corresponents establiments alimentaris ubicats en els municipis del Departament de Salut, així com executar dictamen d’aptitud en les canals dels animals sacrificats en els tres escorxadors ubicats del Departament. I la unitat de Sanitat Ambiental s’encarrega del control d’instal·lacions amb riscos com la legionella i de vigilar i mantindre el control de totes les aigües potables dels 63 municipis de l’àrea sanitària.

Consells de Salut

Una altra de les funcions dels centres de Salut Pública és coordinar junt amb Atenció Primària els consells de salut bàsics. En el cas del departament de salut de Xàtiva-Ontinyent ja s’han constituït, des del passat mes de febrer, catorze consells de salut bàsics previstos en l’estructura sanitària per a garantir la participació ciutadana sobre les polítiques públiques de salut.

La promoció de la participació ciutadana i d’entitats locals en la prestació de l’assistència integral en salut es garantixen a través d’estos
consells de salut bàsics que, segons la legislació vigent, ha de comptar cada una de les zones bàsiques de salut en què es dividix el departament de salut.

Els consells de salut bàsics es definixen com a estructures intersectorials, amb independència funcional, adscrites a la Conselleria de Sanitat, a través dels respectius departaments de salut, són de caràcter col·legiat i permanent. L’objectiu és promoure la salut comunitària i les polítiques de salut per mitjà de la Promoció de la salut, l’acció comunitària i la participació de la població que pertany a la zona de salut.

No hay comentarios

Dejar respuesta