Roger Cerdà proposa 100.000 euros a l’any per a un pla d’ajudes al lloguer d’habitatge

L’alcalde recorre porta a porta el barri per a traslladar el seu programa de govern a les veïnes i veïns

L’alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha reprès les activitats de la campanya electoral de les municipals amb un acte al barri Nordoest, concretament al carrer Mateo Pueyo. En el marc d’aquest míting, Cerdà ha anunciat un pla d’ajudes al lloguer. L’alcalde proposa “crear un pla d’habitatge dotat amb 100.000 euros a l’any per a ajudes al lloguer”. Aquest pla complementaria el programa d’ajudes al lloguer que ha establert la Generalitat Valenciana. A més dels jóvens, podrien beneficiar-se altres persones o col·lectius amb necessitats especials per a la consecució d’un primer habitatge.

roger-lloger-campanya-diaridigital.esCerdà ha dit que “volem que tot el món tinga oportunitats per a desenvolupar el seu projecte de vida a Xàtiva i per això hem d’oferir solucions a un problema molt important per a ells com la dificultat d’accés a l’habitatge. Per això oferir aquesta mesura, amb la implantació d’un pla d’ajudes al lloguer, farà que l’Ajuntament destine recursos propis per a donar més oportunitats per independitzar-se als joves, facilitant l’accés a un primer habitatge”.

roger-campanya-2Roger Cerdà, acompanyat per distints representants de la candidatura socialista ha recorregut el barri, fent un autèntic porta a porta per a traslladar el seu programa de govern a les veïnes i veïns d’aquesta zona de la ciutat. L’alcalde ha centrat la seua intervenció en les principals propostes del programa socialista en l’àmbit de les polítiques per a les persones, què, juntament amb el creixement econòmic, el turisme i la cultura i les inversions en infraestructures conformen els eixos fonamentals de la campanya del PSPV-PSOE.

roger-campanya-3A més de la proposta del pla d’ajudes al lloguer, Cerdà ha anunciat la gratuïtat de l’educació infantil en tota la ciutat. El cap de llista dels socialistes ha afirmat que “destinarem 600.000 euros per a que els pares i les mares dels xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys no hagen de pagar l’escoleta dels seus fills”. De fet, l’alcalde va estar mantenint reunions amb representants de les escoles infantils de la ciutat, tant públiques com privades, durant el passat més d’abril per a preparar la implantació de la mesura. D’aquesta manera, tota l’etapa d’ensenyament obligatori, des dels 0 als 18 anys, es podria cursar a Xàtiva sense suposar cap desemborsament per a les famílies.


En Castellà.

Roger Cerdà propone 100.000 euros al año para un plan de ayudas al alquiler de vivienda

El alcalde recorre puerta a puerta el barrio para trasladar su programa de gobierno a las vecinas y vecinos

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha reanudado las actividades de la campaña electoral de las municipales con un acto en el barrio Noroeste, concretamente en la calle Mateo Pueyo. En el marco de este mitin, Cerdà ha anunciado un plan de ayudas al alquiler. El alcalde propone “crear un plan de vivienda dotado con 100.000 euros al año para ayudas al alquiler”. Este plan complementaría el programa de ayudas al alquiler que ha establecido la Generalitat Valenciana. Además de los jóvenes, podrían beneficiarse otras personas o colectivos con necesidades especiales para la consecución de una primera vivienda.

Cerdà ha dicho que “queremos que todo el mundo tenga oportunidades para desarrollar su proyecto de vida en Xàtiva y por eso tenemos que ofrecer soluciones a un problema muy importante para ellos como la dificultad de acceso a la vivienda. Por ello ofrecer esta medida, con la implantación de un plan de ayudas al alquiler, hará que el Ayuntamiento destine recursos propios para dar más oportunidades para independizarse a los jóvenes, facilitando el acceso a una primera vivienda “.

Roger Cerdà, acompañado por distintos representantes de la candidatura socialista ha recorrido el barrio, haciendo un auténtico puerta a puerta para trasladar su programa de gobierno a las vecinas y vecinos de esta zona de la ciudad. El alcalde ha centrado su intervención en las principales propuestas del programa socialista en el ámbito de las políticas para las personas, que, junto con el crecimiento económico, el turismo y la cultura y las inversiones en infraestructuras conforman los ejes fundamentales de la campaña del PSPV-PSOE.

Además de la propuesta del plan de ayudas al alquiler, Cerdà ha anunciado la gratuidad de la educación infantil en toda la ciudad. El cabeza de lista de los socialistas ha afirmado que “destinaremos 600.000 euros para que los padres y las madres de los niños y niñas de 0 a 3 años no tengan que pagar la escoleta de sus hijos”. De hecho, el alcalde estuvo manteniendo reuniones con representantes de las escuelas infantiles de la ciudad, tanto públicas como privadas, durante el pasado mes de abril para preparar la implantación de la medida. De este modo, toda la etapa de enseñanza obligatoria, desde los 0 a los 18 años, se podría cursar en Xàtiva sin suponer ningún desembolso para las familias.

No hay comentarios

Dejar respuesta

7 − siete =