Què es pot fer en la Nova Normalitat?

Què es pot fer en la Nova Normalitat a la Comunitat Valenciana?

Indicacions generals

  • Qualsevol activitat permesa s’ha de desenvolupar en condicions de seguretat, mesures de prevenció i higiene, autoprotecció i distanciament social de seguretat.
  • L’ús de màscara és obligatori per a majors de 6 anys en la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobe obert al públic, sempre que no siga possible mantindre una distància de seguretat de com a mínim dos metres.
  • Si tens símptomes compatibles amb coronavirus, has d’aïllar-te, quedar-te a casa i telefonar al 900 300 555 o sol·licitar cita amb el teu centre de salut a través de la web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública o de l’App GVA CORONAVIRUS.

Mobilitat
– En finalitzar les successives pròrrogues de l’estat d’alarma, la mobilitat ja no està restringida.
– Desapareixen les franges horàries per a la realització d’activitat física.
– Es permet l’ús compartit de vehicles privats limitat a dues persones per cada fila de seients, amb màscara i respectant la distància. No obstant això, les persones que residisquen en el mateix habitatge podran compartir, sense que siga necessari l’ús de màscara, un mateix vehicle.
– En el cas de motocicletes i ciclomotors (conductor i passatger), és obligatori l’ús de guants i casc integral amb visera o màscara si no es conviu en el mateix domicili.

Mesures de caràcter social
– Distància de seguretat interpersonal: 1,5 metres o, si no és possible, mesures alternatives de protecció física amb ús de màscara d’higiene adequades i etiqueta respiratòria.
– Vetlatoris i soterrars: límit màxim de 25 persones en espais tancats i de 50 si és a l’aire lliure o en la comitiva per a acomiadar la persona que ha faltat.
– Assistència a llocs de culte: màxim 75% de l’aforament que tenen.
– Cerimònies nupcials i altres celebracions religioses: podran realitzar-se amb un aforament del 75%.
– Es poden visitar habitatges tutelats, centres residencials de persones amb discapacitat i centres residencials de persones majors.
– En aquest últim cas, preferentment en supòsits excepcionals.

Turisme
– Les empreses registrades poden realitzar turisme actiu i de naturalesa en grups limitats de fins a 30 persones.
– Els guies turístics treballaran mitjançant cita prèvia i els grups seran d’un màxim de 30 persones.
– Hotels i allotjaments turístics: poden disposar de fins a un 75% de la capacitat que tenen i utilitzar les zones comunes mantenint en aquestes també el 75% de l’aforament.
– Les activitats d’animació o classes grupals hauran de tindre un aforament màxim de 30 persones, i s’hauran d’organitzar preferentment a l’aire lliure.
– Les piscines recreatives i les d’hotels i urbanitzacions no superaran un aforament màxim del 75% garantint la distància de seguretat i amb horaris per torns.
– Es permet el transport turístic de passatgers i la navegació de recreació.
– Reobrin els centres recreatius turístics, parcs d’atraccions, zoològics i aquaris. S’hi limitarà l’aforament total al 75% i a un terç l’aforament en les atraccions i llocs tancats.

Cultura
– Biblioteques, museus i sales d’exposicions al 75 % de l’aforament.
– Monuments i equipaments culturals sempre que no superen un 75% de l’aforament i un màxim de 20 persones.
– Cinemes, teatres, auditoris, circs i espais similars, amb butaques pre-assignades i fins al 75% del seu aforament.

– Reobrin les places de bous i altres espectacles a l’aire lliure al 50% del seu aforament i amb màxim de 800 persones.

Esport i oci
– Els esportistes integrats en clubs participants en lligues no professionals federades podran realitzar entrenaments tàctics en grups de fins a un màxim de 30 persones, evitant contacte físic.
– Les instal·lacions esportives cobertes, a l’aire lliure i centres esportius: per torns horaris i es permet l’activitat en grups de fins a 20 persones en espais tancats i 30 en oberts, sense contacte físic. Es podran utilitzar els vestuaris.
– Piscines esportives: distància de seguretat d’una persona per 4 m2 o, si són classes grupals, es faran amb un màxim de 10 persones.
– La pràctica esportiva a l’aire lliure podrà fer-se en grups de fins a30 persones.
– Escoles d’estiu: limitant el nombre de participants al 75% del nombre habitual i fins a un alumnat màxim de 100 en espais tancats i 250 en espai oberts.
– Es permeten activitats de temps lliure per a la població infantil i juvenil:
– A l’aire lliure, s’haurà de limitar el nombre de participants al 75% de la capacitat màxima habitual, amb un màxim de 250 participants, incloent-hi els monitors.
– En espais tancats, s’haurà de limitar el nombre de participants a un terç de la capacitat màxima habitual; amb un màxim de 100 participants, incloent-hi els monitors.
– Durant el desenvolupament de les activitats grupals, s’hauran d’organitzar els participants en grups de fins a un màxim de 15 persones, incloent-hi el monitor.

Ús de platges
– Es permet anar a les platges en grups d’un màxim de 15 persones, excepte convivents.
– S’ha d’establir una distribució espacial que garantisca la distància de seguretat de com a mínim dos metres entre els usuaris mitjançant senyals en el sòl que limiten els espais.
– Tots els objectes personals, com tovalles, gandules i elements semblants, han de romandre dins del perímetre de seguretat establit.
– Es podrà fer ús de les dutxes, els lavabos i els vestuaris limitant l’ocupació a una persona.

Escoles i parcs infantils
– A les escoles infantils privades i escoles infantils municipals que imparteixen el primer cicle d’Educació Infantil de 0 a 3 anys, l’aforament permés serà del 75 % quant a les places autoritzades per a cada centre.
– El nombre de participants per aula dependrà de la grandària de cada aula i s’haurà d’aplicar en tots els casos la ràtio de 2,25 m² per persona.
– Als parcs infantils recreatius, els xiquets i xiquetes hauran de mantindre una distància de seguretat d’1,5 m, llevat que siguen convivents, els quals no tenen aquest límit.

Comerç
– Comerç detallista i de prestació de serveis: pot obrir ampliant al 75% l’aforament els seus locals.
– Parcs i centres comercials: aforament màxim del 75% en els establiments comercials i del 60% en les zones comunes.
– Es poden utilitzar les zones comunes i recreatives infantils, ludoteques o àrees de descans, sempre que es garantisca l’aforament i la distància mínima de seguretat.
– Lavabos familiars. L’ús de lavabos familiars i sales de lactància es restringirà a una única família, de manera que no en podran simultaniejar l’ús dues unitats familiars.

Congressos i fires comercials
– Congressos, trobades, reunions de negoci, conferències i esdeveniments sense superar en cap cas el 75 % de l’aforament.

Hostaleria i restauració
– Els locals d’hostaleria i restauració no poden superar el 75% de l’aforament que tenen.
Està permés el consum en la barra sempre que es garantisca una la distància mínima de seguretat.
– Les terrasses augmenten el seu aforament fins al 100% i amb una ocupació màxima de 20 persones per taula o agrupació de taules.
– Reobrin les discoteques i bars d’oci nocturn amb 1/3 de l’aforament que tenen. La pista de ball o semblant s’utilitzarà per a instal·lar taules o agrupacions de taules, però no es pot dedicar al ball.

No hay comentarios

Dejar respuesta

diecisiete − dieciseis =