Procés participatiu per l’adaptació del pla de minimització de residus de la Vall d’Albaida

La ‘Vall Blanca-2030’ i la Mancomunitat de Municipis comencen el Procés participatiu per l’Adaptació del Pla de Minimització de residus de la Vall d’Albaida al nou PIRCV.
La Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida avança en l’estratègia 2030, i en el
compliment del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana, mitjançant l’inici dels processos participatius per a la redacció del Pla Local de Gestió de Residus dels seus municipis.

Les primeres sessions participatives, a les quals ja s’han inscrit nombrosos veïns i veïnes dels municipis de la Mancomunitat, seran dimarts que ve dia 9 de febrer i el dijous 11 de febrer, a les 18.30 hores. La convocatòria per a inscriure’s s’ha realitzat per whatssapp, per les xarxes socials dels Ajuntaments integrants, i a través dels propis municipis i dels mitjans de difusió de la Mancomunitat. Encara està obert el termini d’inscripció, i s’anima a tota la ciutadania a participar en el procés.
Una plataforma en línia, en la qual s’introduirà tota la documentació a la disposició dels ciutadans, enquestes per a tota la població, jornades d’informació i participació ciutadana a través de la plataforma web, i recursos per a la informació a través de les principals xarxes socials, configuararan un procés obert a la participació de tota la ciutadania.

Revisant un Pla Innovador per al seu temps

El Pla de Minimització de Residus va a ser un document estratègic, innovador, amb
moltes de les premisses del nou Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana,
algunes de les quals són:

• Evitar i minimitzar la generació de residus: prevenció.
• Afavorir el reciclatge i la recuperació de residus.
• Eliminació de residus segura, però com a darrera opció.
• Autosuficiència i proximitat en la gestió de residus.
Entre els objectius a assolir, es troben el que ens marca el nou PIR-CVA per a l’any 2022:
• Implantar la recollida separada dels biorresidus.
• Aconseguir un rendiment de recollida separada del 50% dels biorresidus generats.
• Preparar per al reciclatge, almenys, el 67% dels residus domèstics generats.
• Dipositar en un abocador un màxim del 30% dels residus domèstics generats.
Un Pla Local per a la Gestió dels Residus Domèstics de tots els municipis
Com es farà?

Redactant el Pla Local de Residus Domèstics i Assimilables dels municipis de la comarca (Carrícola i Ontinyent ja tenen el seu) a partir de l’avaluació de la situació actual, tenint present els objectius a assolir, establint fites concretes i realistes, junt a les accions i els recursos necessaris per desenvolupar i avaluar el nou model de recollida i gestió de residus.

Un procés de participació global

I per això és fonamental la participació dels veïns i veïnes de cadascun dels municipis de la Vall d’Albaida.

Es faran 4 sessions participatives online els dies 9, 11, 15 i 17 de febrer, amb la finalitat de fer dels territoris de la Vall d’Albaida, espais eficients en lú’s de recursos i que generen menys residus.

L’objectiu de totes serà el mateix: conèixer les percepcions dels veïns i veïnes dels diferents pobles de la comarca pel que fa al futur de la gestió dels residus en el seu
municipi.

També s’ha preparat un qüestionari que permetrà a recollir informació detallada i
concreta sobre els patrons de generació de residus i hàbits de consum als municipis.

I tot, sense perdre de vista que el millor residu és aquell que no és genera, per a convertir els municipis en societats resilients davant els nous reptes que se’ns presenten.

Entre totes i tots, una nova gestió dels residus, és possible.

No hay comentarios

Dejar respuesta

cinco × 4 =