PLA LOCAL de CREMES al terme municipal de Xàtiva

Queden prohibides, com a mesura precautòria general en la totalitat dels terrenys ocupats per muntanyes, en les zones ressenyades en el present Pla, les accions o activitats següents:

Tirar mistos i cigarrets encesos.
Encendre foc amb l’única finalitat de cuinar o calfar-se fora dels llocs preparats i autoritzats a l’efecte.
La instal·lació o manteniment de dipòsits o abocadors de residus sòlids que incomplisquen les condicions legalment establides per a la seua instal·lació.
Tirar fem o qualsevol altre tipus de rebuig fora de les zones establides a l’efecte.
En llançament de coets, globus o artefactes de qualsevol classe que continguen foc, o puguen produir-lo.
La crema de marges de cultiu, de canyars, o matolls lligada a algun tipus d’aprofitament agrícola durant un període comprés entre l’1 de juliol i el 30 de setembre.

No hay comentarios

Dejar respuesta