1.143 persones són admeses als processos de l’oferta pública d’ocupació

Ajuntament i sindicats es reuneixen en la Mesa General de Negociació

Xàtiva,11d’abrilde 2024.- Hui s’ha celebrat la mesa de negociació de l’Ajuntament de Xàtiva, presidida per la tinenta d’alcalde, Xelo Angulo, amb participació de la primera tinenta d’alcalde, Amor Amorós i de les organitzacions sindicals que en formen part. En el transcurs de la reunió, Angulo ha informat els sindicats sobre l’evolució dels processos d’oferta pública d’ocupació en marxa actualment. La regidora de Recursos Humans i Règim Interior ha explicat que de les 1.253 sol·licituds registrades a l’Ajuntament, hi han hagut 1.143 que han resultat admeses. Respecte de les 110 sol·licituds excloses, s’han presentat un total de 65 al·legacions que estan pendents de resolució en aquests moments.

La primera fase del procés d’oferta pública d’ocupació, que correspon a la modalitat de concurs de mèrits, i que compta amb 87 places a proveir, s’iniciarà amb les places de tècnic mitjà de gestió, administratius, auxiliars i subalterns, continuant pel personal d’oficis i administració especial: psicòlegs, treballadors socials, professors de conservatori, etc. Més tard, s’abordarà una segona fase corresponent a les 17 places oferides mitjançant el procediment de concurs oposició.

Precisament, per tal d’abastir les necessitats de gestió d’aquest procés, Angulo ha sotmès a consideració de la mesa la creació d’un nou lloc de direcció pública professional de l’àrea de Recursos Humans i Règim Interior. Aquesta proposta significaria la reconfiguració de l’organització d’aquest departament municipal, potenciant la seua activitat, dotant-lo d’objectius a mitja termini que facen seguiment dels acords de la Mesa General de Negociació, i amb la intenció d’aprofitar l’etapa inicial del present mandat municipal per assolir els distint reptes de gestió que es presenten per al període en curs.

Els objectius d’aquesta mesura passen per treballar en una nova relació de llocs de treball a l’Ajuntament, així com pel repte d’establir i regular la implantació de la carrera professional dels empleats municipals, una demanda històrica dels sindicats. Així mateix, es presenten necessitats com ara la redacció de bases específiques per a les distintes ofertes de treball públiques pendents d’executar abans del 31 de desembre de 2024, la reducció dels índexs de temporalitat, la redefinició de criteris de productivitat i altres millores de caire social. La reordenació del departament no suposaria un increment de crèdits disponibles en el capítol I del pressupost municipal de 2024.

La mesa també ha acordat que les festivitats locals no recuperables per a l’exercici 2024 seran els dies 1 i 5 d’agost. Posteriorment, s’ha reunit la comissió de valoració de les ajudes sanitàries per a les persones treballadores de l’Ajuntament, que ha rebut 177 sol·licituds, per un valor de 20.000 euros, els quals es faran efectius a la nòmina d’abril, junt amb l’increment del 0,5% aprovat pel Govern d’Espanya per a les retribucions dels empleats i empleades públiques.

No hay comentarios

Dejar respuesta