El personal Tècnic Superior de Laboratori de l’Hospital de Xàtiva reclama places de tècnic al Banc de Sang

Segons recorden des de Intersindical-Salut, el conflicte del Personal Tècnic Superior de Laboratori s’origina per la negativa de la Gerència del Departament i del Responsable de la Unitat a incorporar els professionals d’aquesta categoria a la citada unitat, reservant els llocs únicament al personal d’infermeria, malgrat no disposar de l’especialitat corresponent, basant-se en criteris de dubtosa legalitat del Cap del Servei, que són avalats per la gerència.

Des de la creació dels estudis i la categoria professional de Personal Tècnic Superior de Laboratori, que capacita als tècnics superiors a desenvolupar les seves funcions al Banc de Sang, no s’ha adaptat la plantilla d’aquest servei als nous criteris organitzatius, obstaculitzant d’aquesta forma l’accés del personal Tècnic a aquests llocs, tal i com lamenten.

Davant aquesta situació, el personal Tècnic Superior de Laboratori afiliat a Intersindical Salut – Intersindical Valenciana, a través dels seus representants, ha optat per instar una resolució definitiva del conflicte laboral, atenent que, a tenor de les reunions mantingudes amb responsables del Centre i de la Conselleria, sembla que la responsabilitat de la situació recauria en la Gerència i en el responsable de la Unitat.

No obstant això, i com a pas previ a la demanda judicial, el col·lectiu ha optat per instar un procediment en la Comissió de Resolució Interna de Conflictes, per entendre que l’actitud reiterada dels responsables del departament, no se sosté amb els arguments tècnics I organitzatius que porta esgrimint el centre durant tots aquests anys, la qual cosa, segons fonts sindicals podria suposar una clara actitud discriminatòria cap a la categoria professional dels Tècnics Superiors de Laboratori.

Si en el si d’aquest òrgan de resolució interna de conflictes no arribara a una alternativa vàlida per superar la situació, s’optarà per recórrer com a últim extrem a la justícia.

No hay comentarios

Dejar respuesta