El Palau de l’Ardiaca de Xàtiva prolonga l’obra d’Artur Heras

El Palau mantindrà l’exposició que s’albergava en aquest espai els caps de setmana de juny

L’èxit de l’obra antològica d’Artur Heras «Sura com el desig i el destí en la memòria», ubicada des del mes de març a diferents espais patrimonials de la ciutat: Palau del Arquebisbe Mayoral (Museu de Belles Arts-Casa de l’Ensenyança), antic Convent de Sant Domènec, Capella de l’Assumpció ubicada a l’Antic Hospital i Palau de l’Ardiaca, ha propulsat la seua prolongació fins al 30 de juny en l’espai del Palau de l’Ardiaca. En els restants espais, no s’ha pogut dur a terme la prolongació degut a raons de programació, donant pas a noves exposicions i activitats.

La extensió de l’obertura de l’obra d’Heras albergada al Palau de l’Ardiaca popularment conegut com Palau dels Borja, i titulada en aquest espai baix l’epígraf «RibHeras», ha estat possible a la col·laboració de l’Abad, D. José Canet i a la infraestructura que continua oferint l’Ajuntament de Xàtiva. D’aquesta manera, es pot, en part, donar satisfacció a la demanda de continuïtat que ha plantejat l’èxit de l’exposició de l’artista plàstic xativí Artur Heras.

El dies i horaris, fins al 30 de juny, d’accés al Palau de l’Ardiaca seran: els divendres de 11 a 14 hores i de 18 a 20 hores; els dissabtes de 11 a 14 hores i de 18 a 20 hores; i els diumenges de 11 a 14 hores, es a dir, divendres de matí i vesprada, dissabtes matí i vesprada, i diumenges de matí.

A més a més, s’ha programat un concert a càrrec del cor (veus blanques) Anna Magdalena, de Rocafort, el qual tindrà lloc el proper diumenge 23 de juny a les 12 hores a la sala d’exposició del Palau. Al mateix espai es pretén també fer la presentació del llibre sobre Josep de Ribera que publicaran conjuntament l’editorial Mediavaca i la fundació Alfons el Magnànim, un encontre literari i artístic, a un edifici emblemàtic, en el marc d’un homenatge a Ribera, amb el rerefons d’una ciutat compartida.


En Castellà:

El Palau de l’Ardiaca de Xàtiva prolonga la obra de Artur Heras

El éxito de la obra antológica de Artur Heras “Sura com el desig i el destí en la memòria”, ubicada desde el mes de marzo en diferentes espacios patrimoniales de la ciudad: Palau del Arzobispo Mayoral (Museo de Bellas Artes-Casa de la Enseñanza), antiguo Convento de San Domènec, Capilla de la Asunción ubicada en el Antiguo Hospital y Palau de l’Ardiaca, ha propulsado su prolongación hasta el 30 de junio en el espacio del Palau de l’Ardiaca. En los restantes espacios, no se ha podido llevar a cabo la prolongación debido a razones de programación, dando paso a nuevas exposiciones y actividades.


La extensión de la apertura de la obra de Heras albergada en Palau de la Ardiaca popularmente conocido cómo Palau de Borja, y titulada en este espacio bajo el epígrafe “RibHeras”, ha sido posible a la colaboración de la Abad, D. José Canet y a la infraestructura que continúa ofreciendo el Ayuntamiento de Xàtiva. De este modo, se puede, en parte, dar satisfacción a la demanda de continuidad que ha planteado el éxito de la exposición del artista plástico setabense Artur Heras.


Los días y horarios, hasta el 30 de junio, de acceso al Palau del Arcediano serán: los viernes de 11 a 14 horas y de 18 a 20 horas; los sábados de 11 a 14 horas y de 18 a 20 horas; y los domingos de 11 a 14 horas, se a decir, viernes por la mañana y tarde, sábados mañana y tarde, y domingos por la mañana.


Además, se ha programado un concierto a cargo del coro (voces blancas) Anna Magdalena, de Rocafort, el cual tendrá lugar el próximo domingo 23 de junio a las 12 horas en la sala de exposición del Palau. En el mismo espacio se pretende también hacer la presentación del libro sobre Josep de Ribera que publicarán conjuntamente el editorial Mediavaca y la fundación Alfonso el Magnánimo, un encuentro literario y artístico, en un edificio emblemático, en el marco de un homenaje a Ribera, con el trasfondo de una ciudad compartida.

No hay comentarios

Dejar respuesta