Mesures Sanitat COVID-19 del 18 d’agost Fins al 7 de setembre

Mesures de limitació i prevenció per sectors

–Suspensió d’activitat dels locals de discoteques, sales de ball, karaoke i bars de copes amb actuacions musicals o sense. També se suspenen els karaokes i actuacions esporàdiques de cant als establiments de restauració i hostaleria.

-Hostaleria i restauració: s’assegurarà la distància física d’1,5 metres entre taules o agrupacions de taules, que serà entre les dues persones més pròximes de les diferents taules. L’ocupació màxima serà de 10 persones per taula o agrupació.

-Els establiments d’hostaleria i restauració hauran de tancar no més tard de la 1 de la matinada (i no permetran l’accés a partir de les 12 de la nit). A les 00:00, el consum a l’exterior es farà exclusivament asseguts en la zona habilitada per a la terrassa.

–Queda prohibit el «botelló».

–Esdeveniments i activitats multitudinàries: si són superiors a 400 persones s’haurà de realitzar una avaluació del risc i comptar amb l’autorització de la Direcció General de Salut Pública i Addiccions.

Mesures addicionals en residències i centres sociosanitaris

-Es realitzaran proves PCR a tots els nous ingressos i reingressos amb 72 hores d’antelació, així com també als treballadors que tornen de permisos i vacances i al nou personal que s’incorpore al treball.

-Es limitaran les visites a una per resident, d’una durada màxima d’una hora al dia. Es podran exceptuar els casos en que les persones es troben en procés de final de la vida.

Mesures addicionals de consum de tabac

–No es permetrà fumar en la via pública, les terrasses, les platges o altres espais a l’aire lliure sempre i quan no es puga mantenir la distància mínima interpersonal de 2 metres.

-La mesura s’aplica també a l’ús de qualsevol altre dispositiu d’inhalació de tabac, pipes d’aigua, pipes o assimilats, inclosos els cigarrets electrònics.

Mesures relatives a l’ocupació de vehicles

-En les motocicletes, ciclomotors i vehicles L proveïts de 2 places, hi podran viatjar 2 persones.

-En els transports privats de fins a 9 places, podran viatjar tantes persones com places tinga el vehicle.

-En el transport públic es podran usar la totalitat dels seients però es procurarà la màxima separació entre els usuaris en la mesura de les possibilitats.

-Als vehicles on sols es dispose d’una fila de seients (furgonetes, cabines de vehicles pesants o altres),hi podran viatjar com a màxim dues persones.

-En tots els supòsits previstos en aquest apartat serà obligatori l’ús de la mascareta per a tots els ocupants dels vehicles, excepte quan totes les persones ocupants del vehicle convisquen al mateix domicili.

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/18/pdf/2020_6707.pdf

No hay comentarios

Dejar respuesta