Més de 250 persones participen a la reunió informativa sobre les obres d’Adif a l’Alcúdia de Crespins

El consistori actual pretén rectificar l’acord signat amb Adif al febrer de 2015 que condiciona greument el desenvolupament normal de la vida de molts veïns, tant del poble de l’Alcúdia de Crespins que es dividiria en dos, com per als veïns de Canals que empren eixe pas de vehicles i persones. Per això la tasca de l’actual Corporació va ser rebutjar eixe acord signat i proposar solucions tècniques per a aconseguir en la mesura que siga possible allò que s’ha acordat en ple per totes les forces polítiques en 2011; considerant que és, com al seu dia defenien, la millor solució per al poble. Adif per la seua banda ha sigut partidària d’escoltar a l’ajuntament amb la seua proposta tècnica de realitzar el pas subterrani de vehicles i persones que substituiria a l’actual pas a nivell, acceptant la proposta no sense condicions.

El problema que es planteja en l’actualitat una vegada demostrat pel consistori i pels seus tècnics que el pas subterrani és possible i la passarel·la no és una solució bona per al poble, és econòmic, ja que la diferència econòmica entre la passarel·la elevada i el pas subterrani hauria de ser sufragada pel municipi.

També es va tractar en el transcurs de l’assemblea la situació del Pontó i es va deixar patent per part dels veïns assistents la importància del mateix com referent històric de la localitat. Tant per part dels tècnics municipals com dels representants polítics es va manifestar que s’està a l’espera dels informes pertinents des del Ministeri de Foment.

No hay comentarios

Dejar respuesta

seis + trece =