Més de 30 obres es realitzen a Canals entre gener i agost de 2017

L’Ajuntament de Canals, a través de la coordinació de la regidoria d’Urbanisme, delegada en Manu Sanchis, ha realitzat més de 30 obres de tot tipus al llarg del terme de la localitat entre els mesos de gener i agost del 2017. Aquestes mesures de l’actual equip de govern, i que en molts casos són fruit dels requeriments dels veïns, s’han pres amb l’objectiu de condicionar els punts del poble amb més necessitat de reparació. Per això, s’han invertit més de 450.000 € de fons, tant propis com externs, en realitzar aquestes millores.

Les obres del 2017 començaren a gener, quan s’eliminaren les barreres arquitectòniques que donen accés a l’EPA, al carrer Sant Joan de Ribera. Aquesta obra va ser una de les primeres accions que realitzà el Pla d’Ocupació Local, la principal tasca del qual és la reparació i pavimentació de voreres per tal de suprimir els obstacles urbanístics que impedeixen l’accés funcional a persones amb mobilitat reduïda. A l’inici de l’any les obres també se centraren a millorar zones del poble on el clavegueram necessitava una ràpida atenció. Per aquesta raó, al Carrer Simón Duato es dugué a terme la renovació de la instal·lació del clavegueram i l’aigua potable, amb un pressupost de 60.499 €. Així mateix, es renovaren les clavegueres del Carrer La Torreta, a més de l’adequació de les voreres, que es va fer amb l’import de 6.900 € més IVA. Les dues intervencions es realitzaren mitjançant les ajudes del Pla Provincial d’Obres i Serveis (PPOS) 2016, atorgades per la Diputació de València.

A febrer començaren les obres al carrer Victoria, en el barri de La Torreta. Els mateixos veïns demanaren una solució al problema d’humitats, que va aparéixer als habitatges a causa de l’acumulació d’aigües al subsòl. La repavimentació és produí mitjançant els 40.000 € del fons propi de l’Ajuntament. Al mateix mes també s’adjudicà la reparació de l’enfonsament al carrer Assagador amb 17.220 €. Per març es va dur a terme una acció similar a la realitzada al carrer Simón Duato, però en aquest cas al carrer Sant Fabià: amb un pressupost de 84.458 € finançat pel PPOS es va obrar dos mesos per tal de renovar el clavegueram i la instal·lació de l’aigua potable. Així mateix, durant aquest mes va començar l’activitat del condicionament dels camins: la zona de Cabiscol, concretament el tram que va fins a l’autovia i la fonteta del Gandul, va ser castigada per les fortes pluges dels mesos anteriors. Per aquesta raó es va adequar amb un fons propi de 900 €.

Per tal d’aprofitar les vacances, és a l’estiu on més activitat d’obra s’ha realitzat. Tres són les escoles on s’han fet accions de restabliment. Al CEIP José Mollà s’ha substituït el clavegueram i la xarxa d’aigua potable, la vorera, els accessos al centre i s’ha renovat la cuina escolar, amb una inversió de més de 45.603 €. Al CEIP Vicente Rius s’han adequat les entrades de les aules d’infantil i s’han col·locat tanques perimetrals per temes de seguretat, a més d’instal·lar protectors per a evitar accidents. És a l’escola infantil La Torreta on s’ha hagut d’actuar d’emergència, ja que la coberta estava carcomada i es necessitava una nova abans que començara el nou curs escolar. Per a aquesta actuació es destinaren més de 28.000 € de fons propis.

Per altra part, a les actuals instal·lacions de la Policia Local s’han efectuat obres de rehabilitació d’un mur interior al pati, després que es detectara que la paret de pedra suposava un gran risc de caiguda. Així mateix, a l’Avinguda Corts Valencianes s’han rehabilitat diversos punts a les voreres on s’estancava l’aigua, baix petició veïnal.

En juliol també es va continuar treballant en la rehabilitació dels camins. Les vies a Terrers i Corcot es varen adequar després dels greus danys ocasionats per les pluges, amb una ajuda de Diputació de 57.000 €. A finals d’aquest mes s’adjudicaren importants obres a dos dels llocs més simbòlics del poble: el Pavelló Ricardo Tormo i l’antiga Casa de la Cultura ‘Ca Paquita La Moruna’. Al primer s’instal·larà un ascensor que comunique la planta baixa amb el primer pis de les graderies, a més d’ampliar el forjat, i a la Casa de la Cultura es renovaran les finestres i la fusteria. La suma d’aquestes 3 obres és de quasi 77.000 €.

Al mes d’agost s’han encetat les obres per a solucionar els problemes de filtració d’aigua al carrer Indústria. Aquestes adequacions consisteixen en la remodelació de les voreres i el desviament dels desaigües que passen per la zona per tal d’evitar futurs problemes. D’igual manera s’ha iniciat el millorament de l’accés al polígon industrial de Les Moles a causa del seu mal estat, i especialment, pel clot que s’havia format i que afectava la conducció de l’aigua del Llavador que passa per aquest lloc.

També, i gràcies al superàvit aconseguit per l’Ajuntament al 2016, s’han pogut dur a terme obres de menor envergadura per tot el poble i que han donat feina a les empreses canalines que es dediquen a aquestes tasques, com la reparació del clavegueram al carrer Verge dels Dolors o la renovació de les voreres al carrer Escoles.

A més de totes aquestes obres, s’ha anunciat que pròximament es treballarà en la millora de les instal·lacions d’aigua potable i del clavegueram al carrer Sant Cristòfol. Aquesta s’efectuarà amb els excedents del PPOS 2016 i tindrà un cost d’aproximadament 60.000 €.

Amb tot açò, cal destacar la Brigada d’Obres i Serveis, peça fonamental a l’hora d’ultimar i alleugerar moltes d’aquestes intervencions que passen per les seues mans com a estructura bàsica en el control dels Serveis Municipals, àrea delegada en Mai Castells.

No hay comentarios

Dejar respuesta

4 × dos =