L’informe de Conselleria d’Educació manté oberta la possibilitat de la ubicació del centre de salut II

Foto Portada d’Arxiu Juliol de 2019

El document planteja algunes consideracions de tipus tècnic per tal de donar el vistiplau definitiu

L’Ajuntament de Xàtiva ha rebut l’informe sobre la modificació d’ús dotacional educatiu a ús assistencial sanitari en la part de la parcel·la on es planteja ubicar el futur centre de salut de la ciutat, junt al col·legi Teresa Coloma, i que ha resultat desfavorable però condicionat al compliment d’uns objectius tècnics que s’estan estudiant des del departament d’Urbanisme per tal de poder complir.

El document remés per la Conselleria d’Educació no qüestiona la parcel·la sinó que supedita el canvi de sòl al compliment d’una sèrie de requisits com ara la justificació d’un estudi acústic per garantir que es compleixen els límits màxims permesos per a ús docent (degut a la proximitat d’una via ferroviària), el compromís d’executar per part municipal la modificació del tancament del centre actual d’acord amb la nova delimitació proposada abans de construir el centre sanitari, o la inclusió en el document definitiu d’una sèrie de precisions sobre les normes urbanístiques en matèria de parcel·les educatives. En la conclusió del document remés, s’indica textualment que «s’informa desfavorablement per aquesta Conselleria, en quant a les seues competències en matèria educativa, sobre la modificació puntual del Pla General per al canvi d’ús dotacional educatiu a ús assistencial-sanitari en la part de la parcel·la junt al col·legi Teresa Coloma de Xàtiva, en tant en quan no es complisquen les precisions anteriors».

De fet pel que fa al centre educatiu en qüestió, tal i com s’indica en l’anàlisi de la proposta municipal per part de la Conselleria, «amb la modificació proposada, la parcel·la resultant del CEI María Teresa Coloma tindria 3.912,39m2, superfície superior a la que té actualment (que és de 3.800 m2), i a més s’opta per regularitzar la parcel·la educativa i millorar la seua forma geomètrica respecte a l’actual».

Des de l’Ajuntament es continua defensant que aquesta és la millor solució i que s’està treballant en resoldre els assumptes tractats a l’informe per a poder donar viabilitat a la parcel·la, que és l‘única proposta viable per a la construcció del futur centre de salut.

El regidor d’Urbanisme Ignacio Reig ha entrat a valorar la nota emesa des de Xàtiva Unida respecte a aquest informe, i ha expressat que «són l’únic grup polític que encara no ha plantejat cap alternativa a la ubicació actual, perquè són conscients que no hi ha cap alternativa viable que no passe per la dilació del projecte durant molts anys, paralitzant la posada en marxa d’un servei tan urgent com aquest centre de salut que ja deuria estar operatiu en la zona est de la ciutat. No es comprendria per part dels veïns i veïnes de Xàtiva que s’hagueren de comprar terrenys públics tenint ja una parcel·la perfecta al nucli urbà, i menys en la situació que estem travessant actualment». Reig ha afegit que «almenys el PP ha plantejat una alternativa: tombar l’hotel Murta i fer allí el centre de salut. Evidentment és una barbaritat però no sabem si a Xàtiva Unida aquesta opció li sembla vàlida atès que últimament PP i Xàtiva Unida van de la mà i voten sempre conjuntament».

 

No hay comentarios

Dejar respuesta