Les piscines municipals de Xàtiva obriran el dilluns amb control d’aforament i reserva prèvia

  • Hi haurà un torn de matí i altre de vesprada, i la reserva s’haurà de fer a través de l’apartat d’esports de la pàgina web municipal

L’alcalde de Xàtiva Roger Cerdà i el regidor d’Esports Pedro Aldavero han visitat aquest matí les piscines de Xàtiva per tal de comprovar de primera mà els treballs d’adequació de cara a l’obertura al públic, que tindrà lloc el proper dilluns 15 de juny, coincidint amb el pas a la fase 3 de la desescalada.

Per tal d’adaptar-se a la normativa sanitària i de seguretat, aquest estiu hi haurà dos torns d’accés diaris: un de matí (de 10 a 14:30 hores) i altre de vesprada (de 15:30 a 19:30 hores). La principal novetat és que l’accés, tant a la piscina del Poliesportiu Les Pereres, com a la de la Murta i a les de les pedanies, s’haurà de fer amb reserva prèvia (i sols una diària) accedint a l’apartat d’esports de la pàgina web municipal (www.xativa.es), clicant en l’apartat «reserves». Les reserves es podran fer fins a un màxim de 48 hores d’antelació, i es podran realitzar a partir d’aquest diumenge.

El pagament de les entrades s’habilitarà a partir de juliol de forma telemàtica, sent presencial durant el que resta del mes de juny, i els preus per a les piscines de Les Pereres i la Murta són d’1 euros per a xiquets de 9 a 16 anys i jubilats i pensionistes, i de 1,5 euros en el cas de persones de 17 a 64 anys (els xiquets de 0 a 8 anys queden exempts de pagament). També cap la possibilitat de fer-se amb una abonament per a la temporada estival, que serà de 60 euros en cas del familiar (que inclou fills menors de 16 anys), 15 euros per als i les joves de 9 a 16 anys i els jubilats i pensionistes, i 25 euros per a les persones d’entre 17 i 64 anys.

D’altra banda, a les pedanies de Torre de Llores i Annauir, els horaris seran de 12 a 14 hores en el torn de matí i de 16 a 20 hores en el de vesprada, podent-se reservar tan sols un torn per dia. En aquest cas el preu serà d’1 euro per a majors de 8 anys, quedant exempts els menors d’aquesta edat. Pel que fa als abonaments, el familiar serà de 45 euros, mentre que els individuals de jubilats i pensionistes i xiquetes i xiquets d’entre 9 i 16 anys serà de 15 euros i el de les persones d’entre 17 i 64 anys serà de 20 euros.

Cal destacar que els espais estaran delimitats per a cada persona, i no hi haurà cadires ni hamaques de l’Ajuntament, pel que cada usuari s’haurà de portar els objectes de casa. El Poliesportiu Les Pereres compta amb una pantalla per tal de controlar l’aforament de la instal·lació, així com amb una càmera termogràfica per tal de controlar la temperatura de les persones que accedeixen. La neteja de les instal·lacions es farà tant de matí, abans de la seua obertura, com a migdia, i per a qualsevol dubte, es pot telefonar al telèfon 96 228 30 00.

Classes i esport

Els clubs esportius de natació podran fer ús de la piscina de Les Pereres en horari de 8 a 10 i de 19:30 a 21:30 hores. A més a més, també es permet l’entrada, al llarg del dia, per a fer un ús esportiu de la instal·lació, amb reserva màxima de 60 minuts i amb dos carrils reservats per a aquest efecte. El preu de les entrades individuals per a fer esport a la piscina és de 4 euros per a persones d’entre 17 i 64 anys i de 3 euros per a pensionistes, amb la possibilitat d’un abonament de 10 entrades per 20 euros (de 17 a 64 anys) o 15 euros (jubilats i pensionistes).

D’altra banda, també es podran realitzar classes d’aquagym que tindran lloc a la piscina Murta, o bé dilluns i dimecres o bé dimarts i dijous, en horari de 19:45 a 20:30 i de 20:45 a 21:30, també amb aforament limitat. Els preus de les dos classes setmanals són de 10 euros al mes per a persones d’entre 17 i 64 anys i 8 euros per a jubilats i pensionistes, i també serà necessari fer reserva a través de la pàgina web.


En Castellà:

Las piscinas municipales de Xàtiva abrirán el próximo lunes con control de aforo y necesidad de reserva previa

Habrá un turno de mañana y otro de tarde, y la reserva se tendrá que hacer a través del apartado de deportes de la página web municipal

El alcalde de Xàtiva Roger Cerdà y el concejal de Deportes Pedro Aldavero han visitado esta mañana las piscinas de Xàtiva para comprobar de primera mano los trabajos de adecuación de cara a la apertura al público, que tendrá lugar el próximo lunes 15 de junio, coincidiendo con el paso a la fase 3 de la desescalada.

Para adaptarse a la normativa sanitaria y de seguridad, este verano habrá dos turnos de acceso diarios: uno por la mañana (de 10 a 14:30 horas) y otro por la tarde (de 15:30 a 19:30 horas). La principal novedad es que el acceso, tanto a la piscina del Polideportivo Les Pereres, como la de la Murta y a las de las pedanías, se tendrá que hacer con reserva previa (y solo una diaria) accediendo al apartado de deportes de la página web municipal (www.xativa.es), clicando en la pestaña «reservas». Las reservas se podrán hacer hasta un máximo de 48 horas de antelación y se podrán llevar a cabo a partir del domingo.

El pago de las entradas se habilitará a partir de julio de forma telemática, siendo presencial durante lo que resta del mes de junio, y los precios para las piscinas de Les Pereres y la Murta son de 1 euros para niños de 9 a 16 años y jubilados y pensionistas, y de 1,5 euros en el caso de personas de 17 a 64 años (los niños de 0 a 8 años quedan exentos de pago). También cabe la posibilidad de hacerse con una abono para la temporada estival, que será de 60 euros en caso del familiar (que incluye hijos menores de 16 años), 15 euros para los y las jóvenes de 9 a 16 años y los jubilados y pensionistas, y 25 euros para las personas de entre 17 y 64 años.

Por otro lado, en las pedanías de Torre de Lloris y Annauir, los horarios serán de 12 a 14 horas en el turno por la mañana y de 16 a 20 horas en el de por la tarde, pudiéndose reservar tan solo un turno por día. En este caso el precio será de 1 euro para mayores de 8 años, quedando exentos los menores de esta edad. En cuanto a los abonos, el familiar será de 45 euros, mientras que los individuales de jubilados y pensionistas y niñas y niños de entre 9 y 16 años será de 15 euros y el de las personas de entre 17 y 64 años será de 20 euros.

Cabe destacar que los espacios estarán delimitados para cada persona, y que no habrá sillas ni hamacas del Ayuntamiento, por lo que cada usuario deberá proveerse los objetos de casa. El Polideportivo Les Pereres cuenta con una pantalla para controlar el aforo de la instalación, así como con una cámara termográfica para controlar la temperatura de las personas que acceden. La limpieza de las instalaciones se hará tanto por la mañana, antes de su apertura, como a mediodía, y para cualquier duda, se puede llamar al teléfono 96 228 30 00.

Clases y deporte
Los clubes deportivos de natación podrán hacer uso de la piscina de Les Pereres en horario de 8 a 10 y de 19:30 a 21:30 horas. Además, también se permite la entrada, a lo largo del día, para hacer un uso deportivo de la instalación, con reserva máxima de 60 minutos y con dos carriles reservados para tal efecto. El precio de las entradas individuales para hacer deporte en la piscina es de 4 euros para personas de entre 17 y 64 años y de 3 euros para pensionistas, con la posibilidad de un abono de 10 entradas por 20 euros (de 17 a 64 años) o 15 euros (jubilados y pensionistas).
Por otro lado, también se podrán realizar clases de aquagym que tendrán lugar en la piscina de la Murta, o bien lunes y miércoles o bien martes y jueves, en horario de 19:45 a 20:30 y de 20:45 a 21:30, también con aforo limitado. Los precios de las dos clases semanales son de 10 euros al mes para personas de entre 17 y 64 años y 8 euros para jubilados y pensionistas, y también será necesario hacer reserva a través de la página web.

No hay comentarios

Dejar respuesta

2 × dos =