L’Assemblea General de Caixa Ontinyent aprova els comptes de 2017

Els resultats permeten un excel·lent nivell de capitalització i la continuïtat de l’obra social.

Les línies d’actuació per al 2018 se centren en la digitalització dels serveis i l’impuls a la inversió creditícia.

Caixa Ontinyent ha celebrat esta vesprada Assemblea General Ordinària, amb assistència de 39 dels 46 membres que la conformen, és a dir, el 84,78% dels seus consellers generals.

Els resultats mostren un benefici, abans de sanejaments i dotacions, de 12,4 milions d’euros, que queda en 8,0 milions d’euros després de les provisions pertinents. Després del pagament d’impostos, als quals es destina 1,8 milions d’euros, el benefici net se situa en 6,2 milions d’euros, un 8,35% superior al del 2016.

La distribució d’estos beneficis eleva el nivell de capitalització de l’entitat (en destinar-se 5,0 milions d’euros a reserves) i potencia les accions de la seua obra social (a les quals es destinen 1,2 milions d’euros).

El capital CET1 se situa en el 16,51% i el capital total en el 16,59%, en tant la morositat s’ha reduït al 8,80% i s’ha incrementat la cobertura fins al 81,82%.

Digitalització

Després de la completa renovació tecnològica en equips, comunicacions, aplicacions i programes duta a terme en 2017, Caixa Ontinyent afronta la digitalització de serveis com a eix d’actuació en este 2018.

L’objectiu és ampliar els canals de relació amb el client, mantenint el tracte directe, la qual cosa suposa impulsar l’oficina digital, incorporar productes digitals de pagament i de finançament, mantenir un òptim nivell en seguretat i tecnologia, i una formació continuada al personal per a oferir un servei qualificat.

Impuls a l’economia

Al mateix temps, una de les línies d’actuació per al 2018 és contribuir a l’impuls de l’economia de la zona a través d’un més fàcil accés al finançament tant en l’àmbit empresarial com en el particular o familiar. En eixe sentit, s’oferiran noves línies de finançament i canals de relació.

Marxa de l’exercici 2018

El President de l’entitat, Antonio Carbonell, també ha comentat la situació del sector financer i els principals reptes als quals s’enfronta, amb especial èmfasi en l’adaptació del govern corporatiu a la nova regulació europea d’entitats de crèdit.

Quant al balanç de gestió d’estos mesos, a 30-04-2018 el benefici net se situa en 2,3 milions d’euros, amb increment del 22,08% sobre el mateix període de l’any anterior.

Responsabilitat social

Caixa Ontinyent reverteix a la societat gran part dels seus beneficis en forma d’obres socials. Recentment el Consell d’Administració ha actualitzat la seua política d’actuació en este camp, fixant com a punt de partida la interacció amb la societat per a afavorir i possibilitar accions que milloren l’estat de benestar.

Així, per a 2018 el pressupost d’obra social és d’1,7 milions d’euros que permetran mantenir centres i activitats tradicionals i, en particular:

– Potenciar l’educació financera a través de la Fundació Universitària Vall d’Albaida.

– Desenvolupar el projecte d’implantació del centre d’Alzheimer d’Albaida, en col·laboració amb l’ajuntament de la localitat.

– Completar l’ampliació de l’Escola Infantil d’Aielo de Malferit que, per capacitat i prestacions, es convertirà en un dels millors centres de la Comunitat Valenciana.

– I mantenir l’extraordinari nivell d’activitat del Centre Cultural Caixa Ontinyent que acull anualment més de 200 activitats, organitzades tant per la pròpia entitat com per més de 100 col·lectius diferents, i que es tradueixen en més de 21.000 assistents cada any.

No hay comentarios

Dejar respuesta