L’Alcúdia de Crespins s’acull al SEAFI i al Servei d’Atenció a Persones amb Diversitat Funcional

La Regidoria de Serveis Socials i Benestar de l’Ajuntament de l’Alcúdia de Crespins, amb la seua regidora Inma Penadés al cap ha treballat per a aconseguir i gestionar un total de 22.800 euros en concepte de subvencions, ajudes per a la seua aplicació en el municipi. Per un costat per mitjà de la concessió d’ajudes dins del SEAFI (Servei especifique d’atenció a les famílies i la infància); una ajuda que el poble no aconseguia des de 2011 i anteriorment es tènia gràcies a l’agrupació de municipis, i per un altre pel servei social d’Atenció a Persones amb Diversitat Funcional, servei responsable de donar resposta a necessitats especials que puguen tindre persones amb diferents tipus de discapacitat.

Dins dels pressupostos de la Generalitat per a este 2017, l’ajuntament ha rebut 22.800 euros en concepte de subvenció per al finançament dels gastos derivats del funcionament dels centres i programes de serveis socials. En concret 21.890 euros per al programa SEAFI i 910 euros per a l’Atenció a Persones amb Diversitat Funcional. Com assenyala la regidora de Benestar Socials Inma Penadés, “el treball ha sigut dur, hem hagut d’insistir molt perquè és un servei que necessitem i ara podem dir que prompte contractarem una persona dins de les ajudes del SEAFI”.

Inma Penadés assenyala que encara que la subvenció per a les persones amb discapacitat se’ns concedix tots els anys, l’objectiu és augmentar ara la quantia que moltes vegades no aconseguix a realitzar tot el que pretén. Entre 10 i 12 persones són les beneficiàries d’esta ajuda en el poble. La Regidoria de Benestar Social de l’ajuntament de l’Alcúdia de Crespins treballa per a garantir la qualitat de vida a les persones amb diversitat funcional del municipi, promovent entre elles la igualtat en l’accés als recursos i mesures de política social, atenent les seues necessitats i problemes socials. “De esta forma s’anirà donant resposta a les distintes demandes i necessitats que esta població i les seues famílies tenen a l’hora d’aconseguir una òptima integració social”, va dir Penadés.

I és que l’ajuntament de l’Acudia de Crespins és titular del Servei Especifique d’Atenció a les Famílies i a la Infància (SEAFI) i del servei d’Atenció a Persones amb Diversitat Funcional. La Generalitat és l’encarregada de defendre i promoure els drets socials dels valencians, però l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana (articles 49.1.24a i 49.1.27a) establix la competència exclusiva de la Generalitat sobre serveis socials, institucions publiques de protecció i ajuda a menors, jóvens, emigrants, tercera edat, persones amb discapacitat i altres grups o sectors necessitats de protecció especial. A més com regula el Sistema de Serveis Socials en l’Àmbit de la Comunitat Valenciana hi ha una sèrie d’actuacions que corresponen a les Entitats Locals Municipals gestionades pels serveis socials de cada municipi.

El SEAFI és un server especialitzat d’atenció, orientació i tractament dirigit a les famílies que necessiten suport professional front les dificultats que qualsevol família presenta en la seua evolució. Famílies que necessiten orientació i acompanyament en qualsevol moment de la seua evolució familiar: formació d’una nova parella, naixement d’un xiquet o xiqueta, desenrotllament dels fills, atenció dels iaios, mort d’algun membre de la parella o familiar pròxim o qualsevol moment en què les relacions es fan conflictives i convé establir criteris per a mediar en els conflictes de parella. Este servei social té 4 objectius molt clars, per un costat; afavorir la comunicació i les relacions entre els membres de la família, per un altre; reduir els factors de risc que afecten el menor dins de la família i la societat. A més de potenciar les habilitats dels membres de la família per a resoldre els conflictes o situacions de crisi, i ajudar al correcte desenrotllament tant psicoevolutivo com de socialització dels membres de la família.

Per la seua banda el servei d’Atenció a Persones amb Diversitat Funcional tracta de millorar les condicions de vida de les persones amb diversitat funcional, els seus cuidadors i els seus familiars, així com sensibilitzar la població en general sobre la problemàtica que presenta dita col·lectiva.

No hay comentarios

Dejar respuesta

1 + tres =