L’Alcúdia de Crespins aprova el I Pla d’Igualtat Intern

El divendres 19 de juny, en Mesa de Negociació es va aprovar el I Pla d’Igualtat Intern, que passarà per Ple de l’Ajuntament per a la seua votació per part de tots els partits.

Aquest és un pas més cap a la igualtat d’oportunitats entre homes i dones. En paraules de la regidora d’Igualtat Maite Juan “El Pla es configura com una guia per a un procés d’actuació. És una eina dinàmica i flexible. Permanentment viva i en creixement. Representa un compromís de tot l’Ajuntament amb la Igualtat d’Oportunitats, i correspon a totes les àrees i serveis conèixer-ho, donar-ho a conèixer i aplicar-ho. El I Pla d’Igualtat Intern arranca amb una plena implicació política i tècnica per a la materialització de tots canvis estructurals i organitzatius que possibiliten la transversalitat”.

En general es destaca que el desenvolupament del I Pla Intern d’Igualtat implica una responsabilitat compartida del conjunt de persones de l’àmbit municipal.

No hay comentarios

Dejar respuesta

dieciseis − 1 =