L’Ajuntament de Xàtiva remet una ordre d’execució d’obres a la propietat de Santa Clara

El consistori xativí ha remé una ordre d’execució d’obres a la propietat de Santa Clara per tal que es duguen a terme els treballs necessaris per a que l’inmoble BIC puga ser visitable tal i com marca la legislació.

Així doncs, en el document s’ordena a la mercantil banco Santander, propietària de l’inmoble, que procedisca a l’obertura de l’edifici al públic en compliment de la Llei del Patrimoni Cultural Valencià, atès que es tracta d’un Bé d’Interès Cultural.

Per a procedir a la citada obertura, s’indica que s’haurà de realitzar en el termini improrrogable de dos meses les següents actuacions: presentar un pla al consistori en el que s’indiquen les mesures a adoptar per a garantir la seguretat del públic; pla de manteniment i neteja periòdica; periodicitat i horari de visites; i recorregut previst.

A més, es demana esbrossar, eliminar les males herbes i podar els arbres existents en els patis i presentar un projecte d’intervenció en l’edifici amb la finalitat d’executar les obres necessàries per a garantir les condicions de seguretat, salubritat i ornat exigides per llei.

No hay comentarios

Dejar respuesta

cinco × 3 =