L’Ajuntament porta a plenari l’aprovació del I Pla Jove de Xàtiva

El plenari de proper divendres 26 d’abril debatrà l’aprovació del Pla Jove de Xàtiva. El Pla Jove és una eina de planificació, gestió i ordenació de totes les polítiques públiques adreçades a la joventut en un període de quatre anys, des de l’any 2019 fins al 2022. Es tracta del primer pla d’aquest tipus que es realitza a l’Ajuntament de Xàtiva.

El pla ha comptat amb una fase d’estudi participativa i consensuada pels joves. De fet, en la fase de diagnòstic es va realitzar un estudi sociològic de caràcter quantitatiu, amb la realització d’una enquesta a peu de carrer sobre una mostra de 1.300 entrevistats, estratificada per districtes i sexes, amb un qüestionari de preguntes tancades i semi-obertes. Amb els resultats d’aquest estudi es van realitzar un total de 8 fòrums joves on més de 230 participants van conèixer els principals resultats de l’estudi i, a més a més, mitjançant dinàmiques participatives, es van realitzar més de 230 propostes.

El pla està estructurat al voltant de 4 eixos, amb 10 línies d’actuació i un total de 40 accions. Així, el primer bloc tracta la temàtica de família i habitatge, el segon bloc sobre la situació econòmica i laboral de la joventut xativina, el tercer sobre el moviment associatiu i temps lliure i el quart sobre el coneixement i proposta de polítiques de joventut. Les línies d’actuació han estat acordades amb regidors i tècnics de distintes àrees, en funció de les demandes de la població jove, recollides a través dels fòrums de participació i altres vies establertes a l’àrea de Joventut, com ara el Programa de Corresponsals Juvenils.

La regidora, Lena Baraza, assenyala que “ha sigut molt important per a la Regidoria de Joventut la creació d’aquest document, sobre tot perquè la participació juvenil ha sigut molt alta, amb la realització de 8 fòrums joves, i hem creat un document consensuat entre totes les àrees que ens serveix per a planificar les polítiques de joventut en els pròxims quatre anys”.

No hay comentarios

Dejar respuesta

cuatro × 1 =