L’Ajuntament de Xàtiva convoca dos places de Tècnic Auxiliar d’Informàtica per concurs-oposició

La resolució s’ha publicat hui al BOE i es podran presentar les sol·licituds fins el dimecres 14 d’octubre

El Butlletí Oficial de l’Estat 8BOE) ha publicat aquest dilluns l’extracte de la resolució referent a la convocatòria de dues places de Tècnic Auxiliar d’Informàtica mitjançant el sistema de concurs-oposició en torn lliure.

Aquesta oferta laboral es va publicar el passat 18 d’agost al Butlletí Oficial de la Província de València, i es tracta de la cobertura en propietat de dues places vacants incloses en l’oferta pública d’ocupació.

Les tasques pròpies d’aquests Tècnics Auxiliars d’Informàtica seran la integració de projectes de modernització, el manteniment preventiu d’equipament i xarxes de dades, la telefona fixa i mòbil, l’adaptació dels sistemes informàtics, l’assistència i gestió d’incidències, la generació de manuals, la seguretat informàtica, la gestió del portal electrònic i les webs municipals o l’emissió de certificats digitals, entre d’altres.

Els i les aspirants hauran d’estar en possessió del grau mitjà de la branca informàtica (Tècnic de Sistemes Microinformàtics i Xarxes o Tècnic en Explotació de Sistemes Informàtics), i es considerarà titulació habilitant aquelles de grau superior de la branca informàtica així com les titulacions universitàries de l’àmbit de la informàtica. També serà necessari, entre d’altres requisits, estar en possessió d’un nivell elemental de valencià (B1). La fase d’oposició suposarà un 65% del total del procediment, mentre que l’altre 35% correspondrà al concurs i es constituirà una borsa d’ocupació una vegada finalitzat el procediment.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de vint dies hàbils a comptar des d’aquest dimecres 14 de setembre, pel que es podran presentar fins el dia 13 d’octubre. S’hauran de presentar a través del Registre Electrònic General de l’Ajuntament, i s’adjuntarà el justificant d’abonament.

No hay comentarios

Dejar respuesta