L’Ajuntament de Xàtiva aclarís els dubtes sobre els salaris dels joves treballadors municipals

L’Ajuntament respon a les declaracions del regidor de Xàtiva Unida Héctor Cuenca:

L’Ajuntament va equiparar el salari dels EMPUJU als dels treballadors municipals, de manera que els EMPUJU cobren en funció de la seua categoria laboral i segons les remuneracions que figuren en la RPT de l’Ajuntament. Com sap Cuenca, qualsevol modificació general de salaris a l’ajuntament requereix una negociació prèvia en la taula de negociació, amb els sindicats, i aprovació pel ple, després és una qüestió de major complexitat que no es resol amb una ocurrència.

A l’Ajuntament de Xàtiva, es donen casos de EMPUJUs que cobren més que els propis treballadors municipals. Per exemple, el cas d’un EMPUJU amb categoria A2 que cobra més que el funcionari del servei al qual està adscrit que és categoria C2.

D’altra banda, el programa EMPUJU és un programa finançat per Labora i té els seus propis crèdits consignats, amb càrrec al capítol 1 del pressupost municipal. No es pot destinar recursos d’altres capítols com el capítol de despeses, inversions o transferències al pagament de salaris. Afirnando el contrari, s’incorre en un error que genera desinformació entre la ciutadania.

Tocant a l’acceleradora de start-ups, no és que s’haja renunciat a posar-ho en marxa, sinó que encara no s’ha acabat de perfilar les bases i el desplegament del programa. Conca va ser informat per Baraza personalment de l’estat de la qüestió, per la qual cosa sorprenen aquest tipus d’afirmacions.

No hay comentarios

Dejar respuesta

siete − 5 =