L’Ajuntament de Canals treballa en el nou pla de residus del municipi

L‘ajuntament de Canals, treballa en l‘elaboració del nou pla de residus del municipi, que la legislació europea i en conseqüència la nacional, obliga als estats membres a realitzar per aconseguir una gestió dels residus domèstics més sostenible i que permeta avançar cap a una economia circular amb un alt nivell d’eficiència dels recursos.

Concretament, en el cas de la Comunitat Valenciana, el nou Pla Integral de Residus (PIR-CVA 2019-2022) estableix l’obligació, per a l’any 2022, de: preparar per al reciclatge el 67% dels residus domèstics generats; limitar el depòsit en abocadors al 35% d’aquests; i implantar la recollida selectiva de la fracció orgànica, per tal d’aconseguir un percentatge de recollida d’aquestes del 50%.

La consecució d’aquests objectius es deu concretar, per als municipis, a través de l’elaboració d’un Pla Local de Gestió de Residus Domèstics i Assimilables (PLGRDA), la redacció del qual ve exigida al mateix PIR-CVA i en el que treballa l’Ajuntament de Canals per poder enllestir-lo en breu.

Davant aquesta situació i per tal de poder recollir les propostes i sensibilitats dels veïns i veïnes de Canals respecte de la gestió dels seus residus, s’ha organitzat una jornada informativa-deliberativa que tindrà lloc este dijous 22 d’abril a les 18:30 h a la 3ª Planta de Ca Don José (C/ Diputació,1).

Degut a les actuals restriccions derivades de la COVID-19 l’aforament a la sala estarà limitat. És per això, que també es podrà seguir la jornada en directe o visualitza-la en diferit a través del canal oficial de Youtube de l’Ajuntament de Canals.

A més, s’ha habilitat un qüestionari telemàtic on es poden fer aplegar els suggeriments dels ciutadans, per tal de saber dels hàbits de gestió dels residus domèstics d’aquestos. ((http://seguraroldan.net/menucuestionario.html).

La regidora de medi ambient, de l’Ajuntament de Canals, Clara Chorques, afirmava que, “Considere que és un instrument fonamental i necessari (a més d’obligatori) que ens ajudarà als veins i veïnes de Canals a aconseguir els objectius que marquen les diferents normatives, a l’hora de facilitar-nos la realització d’una gestió més sostenible dels residus. A més destacava que,”ens trobem a un punt en el que cal repensar els nostres hàbits de consum, i en conseqüència els de generació de residus. Cal prioritzar la prevenció i la reducció de la quantitat i perillositat dels residus domèstics que generem a les nostres llars, i hem de fomentat la separació i classificació en orígen. Chorques afegia que, “ Sols així, podrem contribuir a assolir els reptes que ens marquen les diferents normatives europea, nacional i autonòmica en matèria de residus”.

No hay comentarios

Dejar respuesta