L´Ajuntament de Canals reactiva el polígon industrial «El Corcot»

L´Ajuntament de Canals, concretament la regidoria d´urbanisme encapçalada pel regidor Manu Sanchis, reprèn un projecte industrial que estava paralitzat des de 2007.

El regidor del àrea , Manu Sanchis afirmava “que davant la mancança de terreny industrial a Canals, és urgent crear-ne i per això des del departament es decidí de manera ferma el reactivar i a la vegada impulsar este projecte del Corcot”.

El departament d’urbanisme de l´Ajuntament de Canals ja ha enviat la documentació a la conselleria per a que aquesta done el vist i plau al projecte. A més el propi regidor de l´àrea explicava “que el promotor de l´obra, malgrat el temps transcorregut, encara esta interessat en dur endavant la construcció d´este polígon industrial”.

Aquest projecte es suma al de l´adequació de les nau niu del polígon les moles ,i segons continuava dient Sanchis “és la clara aposta d´este equip de govern de facilitar a l´empresariat terrenys a Canals perquè puguen invertir en el municipi i sobretot crear llocs de treball”.


Castellano.-  El Ayuntamiento de Canals, concretamente la concejalía de urbanismo encabezada por el regidor Manu Sanchis, retoma un proyecto industrial que estaba paralizado desde 2007.

El regidor del área , Manu Sanchis afirmaba “que ante la carencia de terreno industrial en Canals, es urgente crear y por eso desde el departamento se decidió de manera firme el reactivar y a la vez que impulsar este proyecto del Corcot”.

El departamento de urbanismo del Ayuntamiento de Canals ya ha enviado la documentación a la consejería para que esta doy el visto y aprobado al proyecto. Además el propio regidor de l´área explicaba “ que el promotor de la obra, a pesar del tiempo transcurrido, todavía esta interesado al llevar adelante la construcción de este polígono industrial”.

Este proyecto se suma al de la adecuación de las nave nido del polígono las molas ,y según continuaba diciendo Sanchis “ es la clara apuesta de este equipo de gobierno de facilitar a las empresas terrenos en Canals porque puedan invertir en el municipio y sobre todo crear puestos de trabajo”.

No hay comentarios

Dejar respuesta