L’adhesió de Xàtiva al Pla Edificant agilitzarà el nou col·legi Pla de la Mesquita

L’alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, es va reunir, en el matí d’ahir, amb el secretari autonòmic d’Educació, Miquel Soler, per estudiar la possible adhesió de Xàtiva al Pla Edificant que impulsa la Generalitat Valenciana. Es tracta d’un pla que pretén agilitzar la tramitació dels expedients per a les actuacions que es consideren prioritàries als centres educatius de la ciutat. A la reunió també assistiren la regidora d’Educació, Amor Amorós i la tinent d’alcalde, Cristina Súñer.

La incorporació de Xàtiva al Pla Edificant suposarà una major agilitat a l’hora de construir el nou edifici del col·legi Pla de la Mesquita, inclòs en el programa Crea Escola, ja que la Conselleria transferiria els fons necessaris per sufragar aquesta obra, mentre que l’Ajuntament s’ocuparia de qüestions com la tramitació del projecte de l’edifici i la licitació de les obres de construcció.

D’altra banda, el Pla Edificant permetria notificar a la conselleria totes aquelles actuacions de millora que necessitaren els centres educatius de la ciutat mitjançant una plataforma informàtica, la qual, a més a més, serviria a mode de bases de dades amb un expedient creat per cadascun dels centres notificats.

La Generalitat signaria un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament per tal de formalitzar aquest sistema per a construir o reformar els col·legis o instituts de Xàtiva.

El Pla Edificant també comptarà amb la participació de la comunitat educativa mitjançant els consells escolars locals i de centre.

Arribat el punt de la firma del conveni, l’Ajuntament elaboraria un programa de necessitats de construcció o reforma dels diferents centres, a través d’una memòria tècnica amb la descripció de les diferents actuacions, així com l’import màxim assignat a cadascuna d’elles.

Una vegada autoritzada l’actuació, la Conselleria d’Educació delegaria en l’Ajuntament el projecte, la contractació, construcció, direcció i la certificació de l’obra i es faria càrrec del cost econòmic de les esmentades infraestructures educatives.

No hay comentarios

Dejar respuesta