La UME neteja i desinfecta les zones especialment sensibles de Xàtiva

L’Ajuntament de Xàtiva complementarà la tasca al llarg dels propers dies tant en aquestes zones com en la resta d’espais públics

La Unitat Militar d’Emergència (UME) ha fet parada hui a Xàtiva per tal de netejar i desinfectar les zones especialment sensibles i de major afluència de gent de la ciutat, una tasca que ve realitzant des de fa uns dies a diferents ciutats i pobles a nivell autonòmic i estatal, per tal de frenar la propagació del Covid-19 i protegir especialment a les persones de risc, considerant la neteja viària d’especial importància en l’eliminació de la càrrega viral que poden contindre les vies públiques dels municipis.

la-ume-en-xativaEn concret, al llarg del matí, la UME ha procedit a la desinfecció d’espais com ara les estacions de tren i autobús, els centres de majors i de Dia, els pavellons municipals o les grans superfícies comercials d’alimentació.

Per tal de continuar amb aquesta tasca durant els propers dies, l’Ajuntament de Xàtiva va a procedir a posar en marxa un servei per a desinfectar diàriament aquestes zones especialment sensibles, com són la proximitat dels centres sanitaris, els grans supermercats i centres de distribució d’aliments i els contenidors de la ciutat. D’altra banda, en la resta d’espais públics es desinfectarà periòdicament mitjançant balde a través dels serveis municipals i de les empreses de serveis públics contractades a tal efecte.

UME-Xativa-1A més a més, l’Ajuntament de Xàtiva ha estat en contacte en el dia de hui amb les diferents residències de la ciutat per tal de conèixer les necessitats d’aquestes pel que fa a materials i serveis bàsics, així com amb diferents empreses del sector tèxtil per estar coordinats en cas de ser necessària la fabricació de materials sanitaris com ara mascaretes o bates.

xativa-UME-2


En Castellà:

La Unidad Militar de Emergencia limpia y desinfecta las zonas especialmente sensibles de Xàtiva

El Ayuntamiento de Xàtiva complementará la tarea a lo largo de los próximos días tanto en estas zonas como en el resto de espacios públicos

La Unidad Militar de Emergencia (UME) ha hecho parada hoy en Xàtiva para limpiar y desinfectar las zonas especialmente sensibles y de mayor afluencia de gente de la ciudad, una tarea que viene realizando desde hace unos días en diferentes ciudades y pueblos a nivel autonómico y estatal, para frenar la propagación del Covid-19 y proteger especialmente a las personas de riesgo, considerando la limpieza viaria de especial importancia en la eliminación de la carga viral que pueden contener las vías públicas de los municipios.

En concreto, a lo largo de la mañana, la UME ha procedido a la desinfección de espacios como las estaciones de tren y autobús, los centros de mayores y de Día, los pabellones municipales o las grandes superficies comerciales de alimentación.

Para continuar con esta tarea durante los próximos días, el Ayuntamiento de Xàtiva va a proceder a poner en marcha un servicio para desinfectar diariamente estas zonas especialmente sensibles, como son la proximidad de los centros sanitarios, los grandes supermercados y centros de distribución de alimentos y los contenedores de la ciudad. Por otro lado, en el resto de espacios públicos se desinfectará periódicamente mediante baldeo a través de los servicios municipales y de las empresas de servicios públicos contratadas a tal efecto.

Además, el Ayuntamiento de Xàtiva ha estado en contacto en el día de hoy con las diferentes residencias de la ciudad para conocer las necesidades de estas en cuanto a materiales y servicios básicos, así como con diferentes empresas del sector textil para estar coordinados en caso de ser necesaria la fabricación de materiales sanitarios como ahora mascarillas o batas.

No hay comentarios

Dejar respuesta

2 − 1 =