La Mancomunitat La Costera–Canal presenta els resultats del procés de participació institucional

• L’estudi s’ha realitzat entre els mesos de juny i juliol.

 La Mancomunitat La Costera – Canal va presentar el dimarts dia 4, en la sala d’actes de l’entitat, les conclusions del procés de participació institucional del denominat “Pacte de Desenvolupament Industrial de La Costera” aprovat el passat dia 6 de maig pel ple de l’entitat.

L’elaboració d’aquest estudi, liderada pel CEO de l’empresa Governança Industrial, Carlos González Triviño, és fruit de diverses actuacions entre les quals destaquen més de 250 entrevistes institucionals a alcaldes i alcaldesses, sindicats, i ciutadania en general del territori.

Els punts d’estudi preliminar per al desenvolupament de la futura estratègia industrial comarcal es van centrar bàsicament en el potencial industrial que cadascun dels enquestats atorgava a l’estat de les infraestructures en el seu municipi o les actuacions futures de major interés en aquest àmbit.

Entre les principals decisions que s’extrauen d’aquest procés destaquen la percepció unànime de potencial desaprofitat amb un percentatge del 100%; l’alta valoració del factor industrial com a factor de desenvolupament amb una puntuació del 8,5 sobre 10; la molt alta valoració de la col·laboració comarcal com a eina de desenvolupament industrial amb un 9,5 i la forta valoració del potencial ferroviari de la comarca, entre altres.

Per tot això, entre el catàleg de propostes d’al·legacions conjuntes al Pla d’Acció Territorial de les Comarques Centrals (PAT), s’estableix el gran potencial d’ocupació industrial que té la comarca de la Costera, la posició central de la qual residiria en Valpark, la gran irradiació de trànsits portuaris cap a la comarca així com la combinació de diverses modalitats entre ferrocarril i carretera, totes elles com a objectiu de les aliances ODS.

L’informe conclou amb una sèrie de propostes dels següents passos a donar entre les quals destaquen la formació d’un quadern comarcal únic d’inversions, l’elaboració d’un pla de multi modalitat de la comarca o un pla integral d’aprofitament de les àrees Industrials, entre altres.

Cal recordar que l’objectiu d’aquest Pacte és impulsar la posada en marxa d’un acord inicial entre els municipis mancomunats del territori comarcal, un acord per a elevar a la Unió Europea la captació de fons de recuperació.

La presidenta de l’entitat, Mª José Tortosa, ha declarat que, “L’estudi posa de manifest el potencial industrial de la nostra comarca travessada de ple pel corredor del mediterrani al mateix temps que es marca els objectius a complir per poder captar fons europeus i produir aquest canvi industrial tan necessari a la nostra comarca”

No hay comentarios

Dejar respuesta

13 + quince =