La Mancomunitat La Costera–Canal dona llum verda al «Pacte pel desenvolupament industrial de La Costera»

• La presidenta de l’entitat va presentar al ple les propostes d’acord per al seu debat i aprovació .

La Mancomunitat La Costera – Canal va celebrar un plenari extraordinari el dia d’ahir en el saló d’actes de l’entitat. Allí van assistir els membres del mateix per a votar els diferents punts de l’orde del dia, on el pes principal de tots ells va recaure en la presentació a coneixement del Ple del denominat “Pacte de Desenvolupament Industrial de La Costera” el qual va ser provat per unanimitat.

L’objectiu amb aquest Pacte, és impulsar la posada en marxa d’un acord inicial entre els municipis mancomunats del territori comarcal. Aquest impuls de l’estratègia industrial i logística de La Costera s’ampliarà al conjunt dels agents empresarials, sindicals, socioeconòmics o associatius que pel seu pes específic puguen contribuir a un millor desenvolupament dels objectius primordials de l’estratègia.

El potencial de desenvolupament comarcal ha sigut objecte d’una recent anàlisi en el context dels ja aprovats, per la Unió Europea, instruments de finançament denominats «Next Generation EU» i del també aprovat pel Govern espanyol «Pla de recuperació, transformació i resiliència» remés a la ja meritada UE.
Aquest pla del Govern precisa la posada en marxa d’inversions i reformes entre les quals destaquen, a llarg termini, dur a terme un desenvolupament sostenible i resilient des del punt de vista econòmic, social, territorial i mediambiental..

En relació a aquests instruments s’han actualitzat i ficat de manifest els principals aspectes del potencial industrial del territori amb motiu de l’Estudi de Resiliència i Viabilitat del Parc Empresarial de Vallada (Valpark), concretament en la part de l’estudi que ha avaluat el possible impacte en l’economia comarcal del rellançament de Valpark amb un plantejament d’innovació i sostenibilitat desvinculat del seu enfocament originari.

L’estudi ha detectat una sèrie de factors de posicionament comarcal que obrin un entorn d’oportunitat molt més ampli, fent recomanable impulsar un marc estratègic de major abast territorial que permeta al conjunt dels municipis de la comarca optar al finançament del “Next Generation” mitjançant un desenvolupament concertat de les seues capacitats industrials.

Aquest Pacte pretén concebre’s com un instrument de caràcter obert, temàtic, específic i sectorial amb la funció exclusiva de promoure la materialització de diferents objectius tals com l’impuls al desenvolupament de les infraestructures i instal·lacions industrials de la comarca. El Pacte promourà un desenvolupament harmonitzat de les capacitats industrials de la comarca mitjançant l’impuls d’aquelles inversions que revertisquen en la utilitat estratègica del conjunt comarcal i els efectes induïts sobre la seua economia.

«L’aprovació per unanimitat d’aquest pacte pel desenvolupament industrial i logístic de la comarca que posa de manifest el nostre potencial és el primer pas per treballar i donar forma a l’estratègia que ens porte a cohesionar territorialment la nostra comarca mitjançant l’instrument de PERTE integral que ens dona l’ordre ministerial per recaptar els fons europeus», ha manifestat la presidenta de la Mancomunitat Mª José Tortosa, qui ha recalcat «la importància de la unanimitat de l’acord sense colors polítics, tots junts enfront de la mateixa estratègia que ens porte a la plena ocupació».

En un altre ordre de coses, també s’aprovà per unanimitat el Conveni pel desenvolupament del Pla de Dinamització i Governança Turística amb la Conselleria de Turisme per import de 300.000€ per al 2021.

No hay comentarios

Dejar respuesta