La Mancomunitat incrementa la seua plantilla en el marc del programa Avalem Joves

La Mancomunitat rep subvencions de més de 130.000€ destinades a contractar a joves menors de 30 anys durant el període d’un any

La Mancomunitat de Municipis la Costera-Canal ha rebut dues subvencions per valor de 91.452’72€ euros i 45.621,72€ respectivament, el que ha possibilitat la contractació de huit joves que s’han incorporat aquest mes d’agost.

En concret la Mancomunitat donarà ocupació, en el marc del programa EMCUJU, a cinc joves qualificats amb formació universitària i/o en cicles formatius superiors, en les àrees de turisme, animació sociocultural (Tasoc), gestió i administració pública (Gap) i educació infantil.

Així mateix, amb el programa EMPUJU, els joves no qualificats també tindran cabuda en aquestes contractacions amb la incorporació d’altres tres en els camps d’auxiliar administratiu i conductor de camió.

Pel que fa a les subvencions destinades a finançar el manteniment dels agents d’Ocupació i Desenvolupament Local, la Mancomunitat mantindrà també dues persones d’este perfil continuant amb l’ajuda i assessorament en matèria d’orientació laboral i la promoció del teixit empresarial de la comarca.

La presidenta de la Mancomunitat, Mª José Tortosa, ha remarcat que “aquest any hem ampliat el nombre de persones contractades, afavorint la inserció laboral de més joves que estan en l’atur per a que tinguen l’oportunitat d’adquirir experiència en el seu perfil professional” .

La Mancomunidad incrementa su plantilla en el marco del programa Avalem Joves
La Mancomunidad recibe subvenciones de más de 130.000€ destinadas a contratar a jóvenes menores de 30 años durante el periodo de un año

La Mancomunidad de Municipios la Costera-Canal ha recibido dos subvenciones por valor de 91.452’72€ euros y 45.621,72€ respectivamente, lo que ha posibilitado la contratación de ocho jóvenes que se han incorporado este mes de agosto.

En concreto la Mancomunidad dará ocupación, en el marco del programa EMCUJU, a cinco jóvenes cualificados con formación universitaria y/o en ciclos formativos superiores, en las áreas de turismo, animación sociocultural (Tasoc), gestión y administración pública (Gap) y educación infantil.

Asimismo, con el programa EMPUJU, los jóvenes no cualificados también tendrán cabida en estas contrataciones con la incorporación otros tres jóvenes en los campos de auxiliar administrativo y conductor de camión.

En cuanto a las subvenciones destinadas a financiar el mantenimiento de los agentes de Ocupación y Desarrollo Local, la Mancomunidad mantendrá también dos personas de este perfil continuando con la ayuda y asesoramiento en materia de orientación laboral y la promoción del tejido empresarial de la comarca.

La presidenta de la Mancomunidad, Mª José Tortosa, ha remarcado que “este año hemos ampliado el número de personas contratadas, favoreciendo la inserción laboral de más jóvenes que están en el paro para que tengan la oportunidad de adquirir experiencia en su perfil profesional” .

No hay comentarios

Dejar respuesta