La Llosa de Ranes deixa el deute municipal a zero

En l’últim plenari de l’ajuntament de La Llosa de Ranes es va aprovar una modificació de crèdit que permet utilitzar el superàvit pressupostari de l’exercici de 2016 per deixar el deute de l’ajuntament a zero.

Dels 162.000 euros que l’ajuntament va tindre de superàvit en l’any 2016, s’han utilitzat 82.000 euros per eliminar per complet el deute de la població. Estes dades demostren clarament la solvència econòmica que presenta l’ajuntament.

A més, estos 162.000 euros de superàvit s’han aconseguit exercint una menor càrrega impositiva sobre els veïns de La Llosa de Ranes, ja que, segons dades d’Hisenda, en 2016 van pagar al voltant d’un 10% menys en impostos i taxes que en l’any 2015.

Concretament, la recaptació de l’ajuntament va passar d’1.147.720 euros en l’exercici de 2015 a 1.047.401 euros en el de 2016, de manera que, de mitja, cada veí de la població va passar de pagar 321,04 euros en 2015 a 298,32 euros en 2016, sumant impostos i taxes.

D’estes dades es desprén que La Llosa de Ranes va presentar en 2016 la càrrega impositiva per habitant més baixa de les comarques de La Costera, La Vall d’Albaida i La Canal de Navarrés, sent l’únic municipi de les tres comarques que baixa dels 300 euros per habitant.

No hay comentarios

Dejar respuesta