La Junta de Seguretat aborda la Fira d’Agost i les zones d’oci

L’alcalde Roger Cerdà va convocar, en la vesprada d’ahir, una nova reunió de la Junta de Seguretat de Xàtiva, en la que participà, per primera vegada, el nou subdelegat del govern en València, José Vicente Herrera Arrando, recentment nomenat. La reunió es va centrar en dos aspectes fonamentals: la seguretat de la Fira d’Agost i l’actuació en les zones d’oci nocturn durant el cap de setmana.

delegado-del-gobierno-diaridigital.esL’alcalde ha destacat l’assistència del nou subdelegat del govern a la reunió, en la qual, en la paraules de Cerdà, “hem tractat assumptes importants, relatius a l’actuació conjunta per part de la Policia Local i la Policia Nacional en les zones d’oci de la ciutat per intentar reduir les molèsties que es produeixen per als veïns, reforçant el treball que ja s’està duent a terme per part de la Policia Local. També hem demanat a la Policia Nacional i Autonòmica que participen i s’integren en el procés d’elaboració del dispositiu de seguretat de la Fira d’Agost. Un dels principals reptes de la nova Fira que anem a posar en marxa és que tots els temes de seguretat estiguen perfectament dissenyats; que s’evite, en la mesura de les possibilitats, el tema del top manta i que, sobretot, qüestions relatives a les eixides d’emergència estiguen perfectament clares. Un dels canvis importants és que aquesta Fira ha de ser més segura per a que els veïns i els visitants gaudisquen de la festa sense cap tipus de problema en matèria de seguretat”.

Entre les qüestions que s’han abordat en l’ordre del dia figura l’actuació conjunta entre els cossos de Policia Nacional i Policia Local en les principals zones d’oci nocturn de la ciutat. Concretament, en els voltants de la plaça del Mercat. Dins de l’estratègia de posada en valor d’aquest indret del centre històric, l’Ajuntament vol incidir en les accions que eviten sorolls i molèsties al veïnat de la zona, especialment a les hores de tancament dels establiments d’oci. A tal fi, la junta ha estudiat com millorar la coordinació de les forces de seguretat en les tasques de control. Previsiblement, la mesura passa per un reforçament de la presència policial a les hores d’eixida de públic dels pubs les nits de divendres, dissabte i vespres de festiu. Per això, és necessari completar el dispositiu policial municipal amb unitats de la Policia Nacional.

Una altra de les qüestions que s’han tractat és el dispositiu de seguretat que s’haurà d’implantar en la propera edició de la Fira d’Agost, arran dels canvis organitzatius que s’han anunciat. A més d’incidir en el control de la venta ambulant il·legal, és necessari començar a treballar en el dispositiu especial per a la Fira.


En Castellá:

El alcalde Roger Cerdà ha convocado una nueva reunión de la Junta de Seguridad de Xàtiva, que ha tenido lugar esta tarde en el Ayuntamiento. Es la primera ocasión en que participa el nuevo subdelegado del gobierno en Valencia, José Vicente Herrera Arrando, recientemente nombrado. La reunión se ha centrado en dos aspectos fundamentales: la seguridad de la Fira d’Agost y la actuación en las zonas de ocio nocturno durante el fin de semana.

El alcalde ha destacado la asistencia del nuevo subdelegado del gobierno a la reunión, en la que, en la palabras de Cerdá, “hemos tratado asuntos importantes, relativos a la actuación conjunta por parte de la Policía Local y la Policía Nacional en las zonas de ocio de la ciudad para intentar reducir las molestias que se producen para los vecinos, reforzando el trabajo que ya se está llevando a cabo por parte de la Policía Local. También hemos pedido a la Policía Nacional y Autonómica que participen y se integren en el proceso de elaboración del dispositivo de seguridad de la Fira d’Agost. Uno de los principales retos de la nueva feria que vamos a poner en marcha es que todos los temas de seguridad estén perfectamente diseñados; que se evite, en la medida de las posibilidades, el tema del top manta y que, sobre todo, cuestiones relativas a las salidas de emergencia estén perfectamente claras. Uno de los cambios importantes es que esta feria debe ser más segura para que los vecinos y los visitantes disfruten de la fiesta sin ningún tipo de problema en materia de seguridad”.

Entre las cuestiones que se han abordado en el orden del día figura la actuación conjunta entre los cuerpos de Policía Nacional y Policía Local en las principales zonas de ocio nocturno de la ciudad. Concretamente, en los alrededores de la plaza del Mercado. Dentro de la estrategia de puesta en valor de este lugar del centro histórico, el Ayuntamiento quiere incidir en las acciones que eviten ruidos y molestias al vecindario de la zona, especialmente en las horas de cierre de los establecimientos de ocio. A tal fin, la junta estudiará cómo mejorar la coordinación de las fuerzas de seguridad en las tareas de control. Previsiblemente, la medida pasa por un refuerzo de la presencia policial en las horas de salida de público de los pubs las noches de viernes, sábado y vísperas de festivo. Por ello, es necesario completar el dispositivo policial municipal con unidades de la Policía Nacional.

Otra de las cuestiones que se han tratado esta tarde es el dispositivo de seguridad que deberá implantarse en la próxima edición de la Fira d’Agost, a raíz de los cambios organizativos que se han anunciado. Además de incidir en el control de la venta ambulante ilegal, es necesario empezar a trabajar en el dispositivo especial para la feria. Cabe recordar que este evento cuenta con una nueva ordenanza que regula su organización y que habrá que vigilar su cumplimiento, especialmente en lo que hace referencia a la vertiente comercial de la feria y la situación y ubicación de los diferentes puestos de venta y atracciones. Otro de los puntos de especial incidencia ha sido el diseño de las distintas salidas de emergencia que incorpora la feria este año por primera vez, así como el respeto a la nueva señalítica de organización de los diferentes espacios del recinto ferial.

No hay comentarios

Dejar respuesta

16 + 7 =