La Generalitat Valenciana inscrourà com Béns d’Interés Cultural (BIC) diversos escuts de cases palau de Xàtiva

La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General de Patrimoni i Cultura, ha remés contestació a l’escrit presentat en el seu dia per l’associació Iniciativa Cívica per a la Recuperació del Centre Històric de Xàtiva en el que se sol·licitava la inscripció en el Registre General de Béns d’Interés Cultural (BIC) de diferents escuts heràldics pertanyents a cases palau emblemàtiques del conjunt històric-artístic de la ciutat, basada en un estudi realitzat per l’historiador i genealogista, Marià González Baldoví.

En relació amb esta sol·licitud, de data 25 de març del 2018, de inscripció a la secció 1ª de l’Inventari General del Patrimoni Cultual Valencià d’estos escuts, per tal que poderen efectivament quedar subjectes a allò establert a la pròpia llei al tractar-se de Béns d’Interés Cultural, la contestació de la directora general de Cultura i Patrimoni, detalla i identifica els escuts heraldics afectats:

ESCUT DELS MAIQUES SANZ. Carrer de Montcada, 7
ESCUT DELS SANT RAMON-FERRIOL Carrer de Montcada, 14.
ESCUT DELS SANÇ-PRÓXITA Carrer de Montcada, 22.
ESCUT DELS PELEGERO. Carrer En Gai, 4.
ESCUT DELS DIEGO. Carrer de Montcada 16.
ESCUT DELS CERDÁ-BELLVÍS. Carrer de Roca, 15.
ESCUT DELS CEBRIÁN-JÚDICE D’ACHARTE. Carrer Corretgeria, 9.
ESCUT DELS DIEGO. Casa del carrer Botigues 21.

L’associació Iniciativa Cívica per a la Recuperació del Centre Històric de Xàtiva també va fer sol.licitud d’inscripció al citat Inventari dels escuts de fusta dels Sanç d’Alboi que es troben al teixinat de la seua casa palau en el carrer de Montcada, 9, amb una preocupant situaciò i risc després de l’enfonsament de l’escala fa uns mesos. En eixe sentit es contactarà amb la Direcció General de Patrimoni i Cultura per tal de preguntar sobre l’inscripció d’estos escuts, que són, d’acord amb la legislaciò de Patrimoni, Bens d’Interés Cultural.

Escut-Diego-Montcada-2Iniciativa Cívica per a la Recuperació del Centre Històric de Xàtiva continua a l’espera de la contestació, per part de de la Direcció General de Patrimoni i Cultura, dels seus escrits reiterant que es realitzen les accions necessàries per tal de que la Torre de Santa Tecla quede clara, deguda i expressament reflectida a l’esmentat inventari com a Bé d’Interés Cultural (BIC) al tractar-se d’una torre de les Muralles de Xàtiva, i que siguen adoptades mesures per garantir la conservació, la integritat i la dignitat, d’este Bé d’Interés Cultural (BIC), així como de l’escrit presentat al Ajuntament de Xàtiva demanant informació sobre si l’actuació consistent en la realització d’obres per a la pròxima ampliació i adequació del centre de visitants en l’edifici de l’antiga estació de servici, coneguda com «de la Font del Lleó», i dependències annexes compta amb la preceptiva autorització de la Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, tal com exigixen les lleis 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol i 4/1998, d’11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià, facilitant en eixe cas a esta associació còpia del informe de la mateixa.

Igualment s’està a l’espera de contestació d’un escrit de sol.licitud a l’Ajuntament de Xàtiva d’informació sobre la posible desaparició d’un torreó de l’extrem nordoriental de l’antiga muralla medieval de Xàtiva que es trobava emplaçat dins de l’hort del monasteri de la Mare de Deu de la Consolació, ubicat al carrer Portal de València, número 27, de la ciutat de Xàtiva.

No hay comentarios

Dejar respuesta

quince − 7 =