La Fundació Caixa Ontinyent estrena web

En ella es recolliran totes les activitats que s’impulsen, destinades especialment a propiciar la integració social i financera.

La Fundació Caixa Ontinyent ha posat en funcionament la seua nova web, un espai on es podrà conéixer el seu funcionament, l’activitat que impulsa i establir contacte amb la mateixa. I a la qual es podrà accedir en la pàgina: www.fundaciocaixaontinyent.es.

Nascuda en 2018, la Fundació és una entitat creada per l’entitat per a canalitzar una part de la seua Obra Social, destinada especialment a propiciar la integració social i financera de les persones i famílies, sobretot d’aquelles que puguen trobar-se en perill d’exclusió.
Actualment disposa de dos programes: el Mont de Pietat, per a facilitar l’accés àgil i assequible a microcrèdits, i Educació Financera, per a aportar coneixements que permeten gestionar i planificar les finances personals i familiars.

Aquesta nova web es pretén que siga, a més, un espai obert per a anar incorporant les activitats que puguen desenvolupar-se en un futur.

Portal de transparència
Com a exercici de responsabilitat i en compliment de la llei (19/2013) de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, la web disposa d’un portal de transparència.
En ell es recull informació com dades identificatives i de constitució, objecte de la seua activitat, estructura organitzativa del seu Patronat i del seu equip directiu, així com el seu perfil i trajectòria, els acords adoptats pel Patronat i els comptes anuals i informes d’auditoria.

No hay comentarios

Dejar respuesta

nueve + cuatro =