La Font de la Figuera recuperarà tres línies diàries de bus fins a Xàtiva

La Conselleria de Vertebració del Territori acaba d’aprovar el nou projecte de transport amb autobús amb millores significatives per a la Font de la Figuera a l’hora d’enllaçar amb Xàtiva i la nova a Ontinyent.

La demanda històrica de l’Ajuntament per oferir un servei d’autobús regular i de qualitat es veu complerta. Després del procés d’al·legacions, l’ajuntament de la Font de la Figuera aconsegueix ampliar l’oferta de servei del municipi amb Moixent amb una expedició d’anada i tornada de dilluns a diumenge durant tot l’any per a poder coordinar amb el ferrocarril, recentment restablert en aquesta localitat.

Això suposa que la Font de la Figuera comptarà amb 3 connexions diàries amb Xàtiva anada i tornada més 2 expedicions d’anada i 1 de tornada amb Moixent. A més, es crea una línia que connectarà la Font de la Figuera amb Ontinyent

Vicent Muñoz, alcalde de la Font de la Figuera, afirma ‘sentir-se content amb aquesta millora de servei que experimentarà la població. Després de les reunions amb el secretari autonòmic de Vertebració del Territori per la millora del servei d’autobús a Xàtiva i de recuperar el d’Ontinyent, conegut afectuosament com ‘La Paloma’ o ‘La Veloz’, per fi veuen millorades les seues connexions ‘.

Tot i que la comarca de la Costera la travessen diverses infraestructures com autovies, AVE, trens de rodalies, etc. el Govern Municipal sempre ha intentat fer un pas més de cara a millorar les seues comunicacions. «Estem en un punt on patim tots els inconvenients les infraestructures, però sense avantatges. Així que ja anava sent hora que s’atenguen les necessitats de la Font de la Figuera. Agraïm que, per fi, se’ns haja escoltat ‘, afirma Muñoz .

La Font de la Figuera porta anys patint un servei d’autobús molt deficitari, a causa de la situació del contracte de les línies d’autobusos dependents de la Conselleria. Això, sumat a la supressió del servei de ferrocarril a 1997 i l’enderroc de l’estació en 2002, ‘portant-se quasi 150 anys d’història per davant’ han propiciat l’abandonament en matèria de comunicacions d’aquesta població i el Govern Municipal de la qual ha lluitat perquè fora digne. «Esperem que siga només el principi de la vertebració real de pobles i persones, especialment dels municipis d’interior».


En Castellà:

La Font de la Figuera recuperará tres líneas diarias de bus hasta Xàtiva y una nueva a Ontinyent

La Conselleria de Vertebració del Territori acaba de aprobar el nuevo proyecto de transporte en autobús con mejoras significativas para La Font de la Figuera a la hora de enlazar con Xàtiva y la nueva a Ontinyent.

La demanda histórica del Ayuntamiento por ofrecer un servicio de autobús regular y de calidad se ve cumplida. Tras el proceso de alegaciones, el ayuntamiento de La Font de la Figuera consigue ampliar la oferta de servicio del municipio con Moixent con una expedición de ida y vuelta de lunes a domingo durante todo el año para poder coordinar con el ferrocarril, recientemente restablecido en dicha localidad.

Esto supone que la Font de la Figuera contará con 3 conexiones diarias con Xàtiva ida y vuelta más 2 expediciones de ida y 1 de vuelta con Moixent. Además, se crea una línea que conectará La Font de la Figuera con Ontinyent

Vicent Muñoz, alcalde de La Font de la Figuera, afirma ‘sentirse contento con esta mejora de servicio que experimentará la población. Después de las reuniones con el Secretario Autonómico de Vertebración del Territorio por la mejora del servicio de autobús a Xàtiva y de recuperar el de Ontinyent, conocido cariñosamente como ‘La Paloma’ o ‘La Veloz’, por fin ven mejoradas sus conexiones’.

A pesar de que la comarca de la Costera la atraviesan diversas infraestructuras como autovías, AVE, trenes de cercanías, etc. el Govern Municipal siempre ha intentado hacer un paso más de cara a mejorar sus comunicaciones. «Estamos en un punto donde padecemos todos los inconvenientes las infraestructuras, pero sin ventajas. Así que ya iba siendo hora de que se atiendan las necesidades de la Font de la Figuera. Agradecemos que, por fin, se nos haya escuchado’, afirma Muñoz.

La Font de la Figuera lleva años sufriendo un servicio de autobús muy deficitario, debido a la situación del contrato de las líneas de autobuses dependientes de la Conselleria. Ello, sumado a la supresión del servicio de ferrocarril en 1997 y el derribo de la estación en 2002, ‘llevándose casi 150 años de historia por delante’ han propiciado el abandono en materia de comunicaciones de esta población cuyo Govern Municipal ha luchado para que fuera digno. “Esperemos que sea sólo el principio de la vertebración real de pueblos y personas, especialmente de los municipios de interior”.

No hay comentarios

Dejar respuesta

dos × cinco =