La Diputació obri la convocatòria d’ajudes per a la compra de vehicles elèctrics

La convocatòria d’ajudes de la Diputació per a la compra de vehicles elèctrics i la instal·lació de punts de recàrrega ja està oberta per a tots els municipis de les comarques de València. Les subvencions es podran sol·licitar a la web de la corporació provincial fins el dia 14 d’agost exclusivament mitjançant la plataforma telemàtica de la Diputació. En aquest enllaç es troben totes les instruccions i la documentació necessària per fer la sol·licitud: http://www.dival.es/medio-ambiente/content/subvencio-2018

Aquest nou programa de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació compta amb un pressupost de 750.000 euros. La quantitat màxima subvencionable per a cada municipi, tant per a vehicles elèctrics com per a punts de recàrrega, es d’un màxim de 20.000 euros.

La iniciativa s’emmarca en el conjunt d’actuacions encaminades a lluitar contra el canvi climàtic que desenvolupa la corporació provincial com a coordinadora territorial del Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia. En el cas dels vehicles, la substitució d’un turisme o una furgoneta lleugera per un model elèctric permet reduir un 43,6% les emissions de CO2 abocades.

coche-electrico2En aquest sentit, cal assenyalar que el sector del transport és responsable del 31% de totes les emissions de diòxid de carboni (CO2) que es produeixen a les comarques de València, en total més d’1,1 milions de tones. Aquesta xifra suposa que, cada habitant, emet a l’any 0,6 tones d’aquest gas d’efecte d’hivernacle.

Els criteris per a la concessió d’aquestes ajudes tenen en compte si el vehicle nou és per substituir un amb motor de combustió; si el municipi ha subscrit el Pacte d’Alcaldies; si la localitat té aprovades ordenances municipals en matèria de mobilitat sostenible; si el municipi concedeix bonificacions a l’impost de vehicles de tracció mecànica per als vehicles elèctrics; i si el municipi ha subscrit el pacte Valencià per la Mobilitat Segura i Sostenible.


En Castellà:
La Diputació abre la convocatoria de ayudas para la compra de vehículos eléctricos

La convocatoria de ayudas de la Diputació para la compra de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga ya está abierta para todos los municipios de las comarcas de València. Las subvenciones se podrán solicitar en la web de la corporación provincial hasta el día 14 de agosto exclusivamente mediante la plataforma telemática de la Diputació. En este enlace se encuentran todas las instrucciones y la documentación necesaria para hacer la solicitud: http://www.dival.es/medio-ambiente/content/subvencio-2018

Este nuevo programa del área de Medio Ambiente de la Diputació cuenta con un presupuesto de 750.000 euros. La cantidad máxima subvencionable para cada municipio, tanto para vehículos eléctricos como para puntos de recarga, es de un máximo de 20.000 euros.

La iniciativa se enmarca en el conjunto de actuaciones encaminadas a luchar contra el cambio climático que desarrolla la corporación provincial como coordinadora territorial del Pacto de las Alcaldías por el Clima y la Energía. En el caso de los vehículos, la sustitución de un turismo o una furgoneta ligera por un modelo eléctrico permite reducir un 43,6% las emisiones de CO2 vertidas.

En este sentido, hay que señalar que el sector del transporte emite el 31% de todas las emisiones de dióxido de carbono (CO2) que se producen en las comarcas de València, en total más de 1,1 millones de toneladas. Esta cifra supone que, cada habitante, emite al año 0,6 toneladas de este gas de efecto invernadero.

Los criterios para la concesión de estas ayudas tienen en cuenta si el vehículo nuevo es para sustituir uno con motor de combustión; si el municipio ha subscrito el Pacto de las Alcaldías; si la localidad tiene aprobadas ordenanzas municipales en materia de movilidad sostenible; si el municipio concede bonificaciones al impuesto de vehículos de tracción mecánica para los vehículos eléctricos; y si el municipio ha subscrito el Pacto Valenciano por la Movilidad Segura y Sostenible.

No hay comentarios

Dejar respuesta

diez − diez =