La Conselleria de Treball concedeix a Xàtiva un taller d’ocupació-formació per a 13 persones

En els propers dies s’iniciarà el procés de selecció d’alumnes treballadors i personal directiu i docent

La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha concedit a l’Ajuntament de Xàtiva una subvenció per a la realització del Taller d’Ocupació “T.E. XÀTIVA TREBALLA 20-21” per un import de de 241.358,40 €, el que sumat a l’aportació municipal suposa un pressupost total de 248.858,40 €. El Taller d’Ocupació “T.E. XATIVA TREBALLA 20-21” es concep com una continuació de l’edició anterior del taller “T.E. XATIVA TREBALLA 18-19”.

L’activitat tindrà una durada de 12 mesos, equivalents a 1.920 hores de formació en alternança amb el treball o la pràctica professional, que també estarà dirigida a l’aprenentatge, la qualificació i adquisició d’experiència professional. Les especialitats formatives seran la d’auxiliar d’obra de fàbriques i cobertes nivell I i nivell II. L’objectiu principal del projecte és la rehabilitació de l’antic escorxador municipal per a convertir-lo en centre de formació.

Amb aquest taller d’ocupació es podran contractar a un total de 13 persones: deu alumnes, un director/a, un professor/a especialitzat i un auxiliar administratiu per a un període d’un any. El procés de selecció començarà en els propers dies i la informació estarà disponible en el tauler d’anuncis de la web de l’Ajuntament de Xàtiva. Per a aquest taller, la part teòrica s’impartirà a les aules de formació del Centre Cultural de Xàtiva (CCX), mentre que les pràctiques formatives es desenvoluparan en la nau de la brigada d’agricultura.

Els requisits per a accedir a aquesta formació estan regulats en les bases generals per a la selecció de l’alumnat/treballador participant en projectes de Tallers d’Ocupació 2021. Les persones destinatàries d’aquest programa han de tindre 18 anys o més, figurar com a persones demandants d’ocupació no ocupades en el registre de LABORA i complir els requisits establerts en la normativa d’aplicació per a formalitzar un contracte per a la formació i l’aprenentatge.

Amb caràcter general, i sempre que complisquen els requisits mínims exigits, tindran la consideració de col·lectius prioritaris les dones, en especial les víctimes de violència de gènere; les persones amb discapacitat, les persones en situació o risc d’exclusió social, les persones majors de 55 anys, les persones amb baixa qualificació i les persones en desocupació de llarga duració.

L’alumnat gaudirà de la gratuïtat de la formació. Aquesta formació serà objecte d’acreditació, per mitjà de Certificat d’Aprofitament, per part de LABORA, amb detall d’hores, àrees o mòduls superats amb avaluació positiva. Amb la sol·licitud prèvia de la persona interessada s’emetrà el certificat de professionalitat o acreditació parcial acumulable que corresponga.

La sol·licitud de tallers d’ocupació ha estat realitzada per a un total de 55 municipis, dels quals Xàtiva ha aconseguit la tercera millor qualificació amb 68,15 punts, sols per darrere de Zarra (76,06) i Alzira (69,39).

No hay comentarios

Dejar respuesta

tres − 3 =