La Comissió Municipal Informativa dictamina favorablement 17 obres del programa Edificant a Canals

Aquestes propostes, que prèviament varen ser acordades per unanimitat als Consells Escolars dels centres educatius públics, es duran al plenari del 31 de maig per a delegar en alcaldia la petició a la Conselleria d’Educació.

Després que cada un dels col·legis públics del poble acordara les intervencions sol·licitades als seus respectius Consells Escolars, la Comissió Municipal Informativa de Societat, Cultura, Urbanisme i Medi Ambient va donar el vistiplau, el passat 21 de maig, a 17 obres presentades per a dur-se a terme dins del programa.

Finalment, aquestes són les intervencions que es demanen a Edificant, l’objectiu del qual és millorar infraestructuralment els col·legis i instituts:

CEIP CALIXTE III
– Substitució de l’enllumenat a la primera planta de l’edifici.
– Habilitaciód’unespai per almenjador escolar.

CEIP JOSÉ MOLLÁ
– Instal·laciód’un ascensor i creació d’un segon accés per a cas d’emergència.
– Ampliació de l’aulari infantil per a agrupar els sis grups en un mateix edifici.
– Renovació de la xarxaelèctrica i de l’enllumenat de les aules i passadissos.
– Substitució de fusteria metàl·lica.
– Substitució de la fusteria interior.

CEIP VICENTE RIUS
– Mapa escolar. Sol·licitud de la delegació del gimnàs i menjador, és a dir, de l’edifici exterior.
– Reparació de la cornisa exterior.
– Condicionament de les finestres (fusteria exterior).
– Accés des del carrer fins a l’edifici principal baix coberta.
– Remodelació i adequació d’uns espais interns ubicats on actualment es troba el menjador escolar.
– Reparació de les constants filtracions d’aigües pluvials.

IES SIVERA FONT
– Millora de l’enllumenat de les aules.
– Millora de l’aïllamenttèrmic en l’edifici.
– Rehabilitaciód’una de les pistes exteriors.
– Cobriment de l’accés des del carrer fins a l’edifici principal.

No hay comentarios

Dejar respuesta

cinco × cinco =